Debatt

Barnets bästa ska väga tyngre än pappans rätt

Replik från S om mäns våld mot kvinnor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barnets bästa och deras egen vilja ska väga tyngre än pappans rätt till umgänge med sitt barn. Därför kommer vi göra en översyn av reglerna för vårdnad och umgänge med barn, skriver Johan Löfstrand och Fredrik Lundh Sammeli.
Barnets bästa och deras egen vilja ska väga tyngre än pappans rätt till umgänge med sitt barn. Därför kommer vi göra en översyn av reglerna för vårdnad och umgänge med barn, skriver Johan Löfstrand och Fredrik Lundh Sammeli.

DEBATT

REPLIK. 34 socialarbetare skriver om mycket viktiga åtgärder som behövs för att fortsätta kampen mot mäns våld mot kvinnor.

De lyfter att bostadsbrist drabbar utsatta kvinnor, att finansiering ofta är ett problem i arbetet att skydda kvinnor. De sätter inte minst ljuset barnens villkor.

Fler än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld, oftast är det pappan som utsätter mamman. Allt för ofta finns barn med och ser, hör och närvarar under våldet och hoten. I vissa fall förlorar barnet till och med sin mamma.

Barnen måste i högre grad skyddas och inte tillåtas vara ett verktyg för förövaren att komma åt den utsatta kvinnan. Flera insatser är på gång:

1. Barns rätt att höras stärks och deras bästa ska sätts först vid vårdnadstvister

Vi har nyligen presenterat nya lagförslag som stärker barns rättigheter i vårdnadstvister. Barnets perspektiv måste i högre grad höras och det även utan att en förälder är med och kan påverkar deras svar. Det ska nu bli möjligt att i vårdnadstvister höra barnet om saker som berör dem, utan föräldrars godkännande och utan deras närvaro.

2. En förälder som dödar eller allvarligt skadar den andra vårdnadshavaren är inte lämplig som vårdnadshavare.

För att stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa föreslår vi i de nya förslag som är på gång fram från ”Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister” att en domstol i vissa fall, t.ex. när en förälder har dödat den andra föräldern, ska kunna flytta vårdnaden om ett barn till en tillfällig vårdnadshavare.

3. Det ska vara straffbart att låta barn bevittna våld i hemmet.

Som barn ska du inte behöva oroa dig varje dag du kommer hem från skolan för om mamma lever. Vi föreslår nu ett nytt brott – barnfridsbrott – där det också blir ett brott att låta barn bevittna våld i nära relationer. 

Dessa åtgärder med flera är redan på gång. Men mer måste till.

Vi anser att barnet behöver skyddas än mer och att ett barn inte ska tvingas till umgänge med pappan som misshandlat dess mamma. Reglerna kring umgänge behöver därför ses över.

Morgan Johansson meddelade i riksdagen under den särskilda debatten om våld i nära relationer att en översyn av regler för vårdnad och umgänge kommer. Vi menar att om pappan beter sig riktigt illa, så kan han passera en gräns där han har försuttit sin chans till umgänge med barnen och att en man som slår sin fru, han är inte bara en dålig make, han är också en dålig pappa.

Barnets bästa och deras egen vilja ska väga tyngre än pappans rätt till umgänge med sitt barn. Därför kommer vi göra en översyn av reglerna för vårdnad och umgänge med barn.


Johan Löfstrand, gruppledare civilutskottet (S)
Fredrik Lundh Sammeli, gruppledare och ordförande justitieutskottet (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Dödade kvinnor

LÄS VIDARE

DEBATT Våldet förvärras med gemensam vårdnad

ÄMNEN I ARTIKELN

Dödade kvinnor

Socialdemokraterna

Fredrik Lundh Sammeli

Johan Löfstrand

Morgan Johansson

Barn & unga

Vårdnadstvister