Det brinner – när ska Ylva Johansson agera?

Alice Bah Kuhnke: Bristen på solidaritet är gränslös – i EU och i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2020-09-10 | Publicerad 2020-09-09

Nu är det upp till Sveriges EU-kommissionär att leverera. Våra förväntningar är höga på de förslag om europeisk asyl- och migrationspolitik som Ylva Johansson snart ska presentera. Och det är inte bara bråttom nu – det brinner, skriver Alice Bah Kuhnke.

DEBATT. Det grekiska flyktinglägret Moria står i lågor. Tusentals människor flyr i panik, varav nästan hälften är barn under 15 år.

Situationen på ön Lesbos har länge varit ohållbar. Moria är ett läger som byggdes för att tillfälligt inhysa 3 000 människor men där nu 13 000 personer befinner sig sedan lång tid tillbaka.

Hur mycket värre kan det bli innan vi blir fler som faktiskt är beredda att göra något?

För en vecka sedan uppmärksammades femårsdagen av Alan Kurdis dödsdag. Han blev ett offer för ett system som kollapsade 2015, när bristerna i EU:s asylsystem blev smärtsamt tydliga. Strax därefter presenterade EU-kommissionen sina förslag på hur man skulle göra om Europas asyl- och migrationspolitik.

Men sedan dess har alltför lite skett. I fredags publicerade Rädda Barnen en rapport om barn på flykt, som visar på att mer än 700 barn har mist sina liv på Medelhavet sedan 2015. Situationen underlättas inte av de allt mer spända tongångarna mellan Turkiet och Grekland.

Migrationspolitiken har varit ett hett debattämne de senaste månaderna. I september ska Migrationskommittén presentera sina förslag.

Vad som kanske undgått många är att även EU:s migrationspolitik står inför ett avgörande vägskäl, då Ylva Johansson, socialdemokraten som är ansvarig för att utforma EU:s asylpolitik, ska presentera sina förslag för en ny europeisk asyl- och migrationspolitik.

Samtidigt som många civilsamhällesorganisationer vittnar om att flykten till Europa är farligare i dag än då Alan Kurdi tragiskt spolades upp på en strand i Turkiet för fem år sedan, har EU-kommissionen under alltför lång tid stoppat huvudet i sanden.

Trots att verkligheten vittnar om en ohållbar situationen, där redan utsatta människor tvingas riskera sina liv i brist på lagliga vägar till Europa.

Redan i december proklamerade Ylva Johansson att hon hade en ”idé” för hur man skulle komma framåt i processen mot en gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik. Sen blev det märkligt tyst.

Månaderna gick men det dröjde inte länge innan ryktena började ta fart igen. Kanske satsade man på att lägga fram förslagen innan det långa sommaruppehållet. Så bröt Coronapandemin ut och migrationspolitiken fick stå tillbaka till för att hantera pandemins omedelbara och långsiktiga konsekvenser.

Med sinande tålamod satte vi vårt hopp till höstens terminsstart. Plötsligt var vi mitt i svåra förhandlingar om EU:s långtidsbudget, och jakten på en gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik fick nedprioriteras ännu en gång.

Demokratiska beslutsprocesser tar tid. Och det ska de göra. Men nu börjar mångas tålamod att tryta. Alltför många liv har gått förlorade på grund av den politiska ovilja, som nu manifesterar sig i EU:s oförmåga att presentera en ansvarsfull, solidarisk migrationspolitik. 

Krigen, konflikterna och förföljelserna runtom i världen upphör inte bara för att vissa av EU:s medlemsländer, i världens rikaste region, inte kunnat visa solidaritet med några av världens mest utsatta som flyr i hopp om en dräglig framtid.

Tvärtom visar de senaste siffrorna från FN:s flyktingorgan UNHCR att runt 80 miljoner människor befinner sig på flykt, varav 30 miljoner är barn. Det är fler än någonsin.

Samtidigt pågår de migrationspolitiska diskussionerna i Sverige. M, SD och KD, med uttalat stöd av S, vill placera Sverige i botten av medmänsklig anständighet. Bristen på solidaritet är uppenbart gränslös. 

Vi gröna har länge drivit på och presenterat förslag fören långsiktig och human asylpolitik, där EU:s länder solidariskt delar på ansvaret för de som tvingas fly från krig, förföljelse och konflikt.

Nu är det upp till Sveriges EU-kommissionär att leverera. Våra förväntningar är höga på de förslag som Ylva Johansson snart ska presentera. Och det är inte bara bråttom nu – det brinner.


Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.