Debatt

Nej, polisens jobb ska inte privatiseras

Debattörerna: Skrota förslaget som skulle sälja ut tryggheten i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När riksdagen i höst ska uppdatera lagen om skydd mot olyckor finns förslag om att det inledande räddningsarbetet ska kunna utföras av privata aktörer. Vi är starkt kritiska till att låta mer av tryggheten i Sverige privatiseras, skriver Tobias Baudin och Lena Nitz.
När riksdagen i höst ska uppdatera lagen om skydd mot olyckor finns förslag om att det inledande räddningsarbetet ska kunna utföras av privata aktörer. Vi är starkt kritiska till att låta mer av tryggheten i Sverige privatiseras, skriver Tobias Baudin och Lena Nitz.

DEBATT

DEBATT. Du som medborgare måste kunna lita på samhällets resurser när olyckan är framme eller din säkerhet hotas.

Men när riksdagen i höst ska uppdatera lagen om skydd mot olyckor finns förslag om att det inledande räddningsarbetet ska kunna utföras av privata aktörer. Vi är starkt kritiska till att låta mer av tryggheten i Sverige privatiseras.

I polisbristens spår har fler företag vuxit fram för att öka tryggheten i bostadsområden, i hemmen och på våra gemensamma platser.

Marknaden för säkerhetstjänster har ökat kraftigt under de senaste åren. Och det handlar inte bara om företag som erbjuder väktare eller larm. Det handlar också om tjänster som personskydd, spaning, förhör och utredningar. 

De som kan betala kan med andra ord köpa sig en tryggare tillvaro i Sverige.

Nu finns förslag på riksdagens bord om att göra om lagstiftningen kring räddningstjänstens arbete.

Regeringen föreslår att kommunerna ska kunna träffa avtal med företag vars uppgift det är att agera initialt, det vill säga avbryta eller begränsa ett skadeförlopp till dess att polisen eller den kommunala räddningstjänsten anländer.

Vi anser att det vore ett stort misstag att släppa in privata aktörer i verksamhet som polis- och räddningstjänst i dag bedriver och har ansvar för.

Och det finns flera skäl till varför vi tycker som vi gör:

  • Det är viktigt för samhället att både polis och räddningstjänst finns på plats i hela landet. Det ska inte vara beroende av vilken ekonomi en kommun har eller om det finns privata företag som är intresserade av att skriva avtal med kommunen om räddningsinsatser.
  • Det blir en otydlig ansvarsfördelning. Möjligheten att stoppa olyckor, bränder och brott finns redan för såväl privatpersoner som arbetsgivare. Kommunerna kan redan inkludera väktarbolag i det förebyggande arbetet. Men att skjuta över ett större ansvar på privata aktörer är något helt annat. I polis- och räddningsarbetet är frågan om vem som gör vad avgörande. Utan en tydlig definition av vad som menas med ”inledande insatser” kan livsviktiga insatser bli lidande.
  • Poliser och brandmän är utbildade i att rycka ut på rätt sätt. Det uppdraget får inte läggas på lokala bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer eller privata säkerhetsbolag. Att kunna rädda liv och agera på rätt sätt– för det är vad det handlar om – kräver rätt utbildning. Istället för att splittra verksamheter på fler aktörer behövs bättre arbetsvillkor. Bara så kan fler lockas att söka sig till dessa livsviktiga jobb.
  • Dessutom väcks frågan om tystnadsplikt och sekretess. I förslaget finns inget som garanterar att en privat aktör omfattas av tydliga krav på tystnadsplikt. Det duger inte. Du som faller offer i en olycka, eller befinner dig på plats när något allvarligt inträffar, ska ha rätt att veta hur uppgifter du lämnar ifrån dig kommer att hanteras.

Behoven av en reformerad polis- och räddningstjänst är stora. Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 blev det uppenbart för alla att kommunernas resurser inte räcker till.

Men med privata aktörer med i bilden ökar risken för konkurrens om den fantastiska personal som redan i dag sliter hårt, utan att resurserna nödvändigtvis ökar.

Tvärtom visar exempel från Danmark att fri konkurrens i räddningstjänsten tvingar aktörer att pressa sina priser, vilket i sin tur leder till sämre arbetsvillkor och med det en sämre samhällsservice.

Gärna en rejäl reform på området. Men låt utgångspunkten vara behovet av höjd kvalitet och ökad bemanning.

Det är dags att skrota delar av det förslag som nu ligger på bordet – och hög tid att inkludera proffsen i det fortsatta arbetet för en bättre polis- och räddningstjänst.


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
Lena Nitz, förbundsordförande Polisförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Lena Nitz

LÄS VIDARE

DEBATT Åklagare: Det räcker nu – vi har fått nog

ÄMNEN I ARTIKELN

Lena Nitz

Tobias Baudin

Kommunal

Polisbristen

Brott

Olycka

Polisförbundet