Public service är kopplat till politiken

Slutreplik från Näringslivets medieinstitut om public service oberoende

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vår granskning visar att principen om en armlängds avstånd mellan politiker och public servicebolagen inte efterlevs i praktiken. Slutreplik från Pamina Falck, Näringslivets medieinstitut.
Vår granskning visar att principen om en armlängds avstånd mellan politiker och public servicebolagen inte efterlevs i praktiken. Slutreplik från Pamina Falck, Näringslivets medieinstitut.

SLUTREPLIK. Lawen Redar och Hans Ekström från Socialdemokraterna försvarar ståndpunkten om att public service oberoende bör grundlagsskyddas. Samtidigt skriver dem att det redan i dag finns mekanismer som skyddar bolagens oberoende så som ägarstrukturen med en förvaltningsstiftelse, men att detta skydd måste stärkas för att säkra ett fortsatt oberoende.

Näringslivets medieinstitut har dock tidigare granskat styrningen av public servicebolagen och visat hur regeringen regelbundet kringgår förvaltningsstiftelsens formaliserade dialog med bolagen.

I en rad strategiska frågor som berör public service-uppdraget har fysiska möten mellan ministrar, statssekreterare, politiska tjänstemän och höga chefer inom public servicebolagen ägt rum.

Granskningen visar att principen om en armlängds avstånd mellan politiker och public servicebolagen inte efterlevs i praktiken. Huruvida dessa möten påverkar public servicebolagen verksamhet går dock inte att säga något om, det saknas nämligen dokumentation om vad som har diskuterats.

Man kan därmed konstatera att förvaltningsstiftelsen inte innebär några vattentäta skott mellan public service och politiker, och sannolikt skulle möjligheten att kringgå formaliserade strukturer inte försvinna för att bolagens oberoende grundlagsskyddades.

Redar och Ekström skriver dessutom att uppdragsgivarna fortsatt ska kunna ställa krav även om public servicebolagens oberoende grundlagsskyddas. Vilket bekräftar tesen: public service kommer inte undan politiken.

Faktum kvarstår att det som finansieras med statliga medel har en ofrånkomlig koppling till politiken. En koppling som de fria medierna inte har.


Pamina Falck, Näringslivets medieinstitut


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE