Låt poliser vara poliser och arbeta mot brott

Polisförbundet: Pappersarbetet motsvarar 1 900 poliser per år i arbetskraft

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svenska poliser lägger så mycket tid på administration som skulle kunna utföras av icke-poliser att det motsvarar nästan 1 900 poliser per år mätt i årsarbetskraft. Det framgår av en undersökning Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet, skriver Lena Nitz.
Svenska poliser lägger så mycket tid på administration som skulle kunna utföras av icke-poliser att det motsvarar nästan 1 900 poliser per år mätt i årsarbetskraft. Det framgår av en undersökning Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet, skriver Lena Nitz.

DEBATT. En stulen motorsåg har tagits i beslag. En polis skriver in uppgifter om bland annat märke, modell, färg och övriga kännetecken. Därefter går polisen vidare till nästa beslag och samma arbete upprepar sig. Rör det sig om 20–30 beslag i ett ärende tar det tid innan det är dags att sätta sig i radiobilen igen.

Svenska poliser lägger i dag så mycket tid på administration som skulle kunna utföras av icke-poliser att det alltså motsvarar nästan 1 900 poliser per år mätt i årsarbetskraft. Det framgår av en undersökning Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet.

Novus har frågat närmare 2 000 av våra medlemmar hur mycket tid de lägger varje vecka på olika former av administrativa uppgifter som likaväl skulle kunna utföras av civilanställda. Drygt 30 procent av poliserna uppger att de lägger 7–10 timmar i veckan – eller mer – på administrativa uppgifter som skulle kunna utföras av civilanställda.

Det kan vara sådana uppgifter som att skriva in anmälningar, registrera beslag, göra efterlysningar, och till och med att sitta och skriva ut sina egna inspelade förhör. Totalt läggs så mycket tid på den här typen av uppgifter att det nästan motsvarar den samlade polistiden som finns i hela polisregion Nord under ett år.

Här finns en enorm potential att frigöra polisspecifik kompetens. Men Polismyndigheten har inte gjort något åt saken. I politiken har frågan kommit upp men knappast lockat till debatt. Detta trots att polisbristen har varit en av de hetaste politiska frågorna under senare år.

Med tanke på den polisbrist vi har i dag – det går 201 poliser per 100 000 invånare jämfört mot 216 poliser per 100 000 invånare för tio år sedan – är det viktigt att vi med gemensamma krafter hittar kvalitativa lösningar som ger en relativt omedelbar effekt.

Polisförbundet anser därför att det är hög tid för Polismyndigheten att anamma vårt förslag om att anställa fler polisstödsassister. Att införa assistenter skulle – förutom att låta poliser arbeta med det de är utbildade för – också innebära en välkommen professionalisering och effektivisering av arbetet.

Vi vill att polisledningen frigör nödvändig polistid genom att ordna med mer administrativt stöd nu! Gör man det får man flera fördelar:

  1. Vi får direkt mer tillgänglig polistid till polisspecifika uppgifter.
  2. Vi kan bättre ta tillvara och utveckla de polisspecifika kunskaperna och färdigheterna.

Det sistnämnda är också något som efterfrågas av poliser. I en annan undersökning vi gjort via Novus – för en rapport om framtidens polis i samarbete med Kairos future – framgår det att 56 procent av poliserna anser att en effektivare administration är viktigt för att utvecklas i polisrollen.

Det säger något om hur hämmande den administrativa bördan är. Den slukar inte bara orimligt mycket tid, den bromsar också polisers utveckling.

Hur mycket polistid som går att frigöra i praktiken utifrån de teoretiska 1 900 årsarbetskrafterna kan vi inte svara på. Men ett tidigare räkneexempel från Uppsala har visat att en polisstödsassistent där frigör tid motsvarande två extra poliser i yttre tjänst. Ovanpå det finns en enorm effektiviseringspotential i polisens tekniska system och verktyg.

Poliser behöver få vara poliser och ägna mer av sin tid åt det de är utbildade för – att förebygga, förhindra och utreda brott.

Det skulle inte bara göra polisjobbet roligare, samhället skulle också vinna på att poliser får ägna mer tid åt polisiärt arbete och mindre tid till att fylla i uppgifter om färgen på en motorsåg.


Lena Nitz, ordförande Polisförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE