Debatt

Vindkraften möjlighet för norra Sverige

Debattören: Inskränkt att bara fokusera på storstäderna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det hörs ofta bakåtsträvande röster om att ”det byggs i norr medan elen behövs i söder”. Det är ett storstadsorienterat synsätt som helt missar vad god tillgång på förnybar el betyder för den nya gröna industrin i norr, skriver Linda Burenius.
Det hörs ofta bakåtsträvande röster om att ”det byggs i norr medan elen behövs i söder”. Det är ett storstadsorienterat synsätt som helt missar vad god tillgång på förnybar el betyder för den nya gröna industrin i norr, skriver Linda Burenius.

DEBATT

DEBATT. I dag hålls en riksdagsdebatt om elförsörjningen. Debatten om bristande kapacitet i elnäten i södra Sverige är intensiv.

Det är en viktig fråga, men får inte överskugga möjligheterna med den industrirevolution som sker i norra Sverige.

Med strategin energieffektivisering först, effektivare tillståndsprocesser, utbyggda elnät och havsbaserad vindkraft i söder kan den positiva utvecklingen accelereras och hela Sverige bli en ledande grön industrination.

Klimatkrisen är akut och de globala utsläppen måste halveras till 2030 om temperaturökningen ska kunna begränsas till 1,5 grader. Nyckeln till att klara klimatomställningen är omfattande effektivisering och elektrifiering av transportsektorn och industrin.

Prognoser visar att vindkraften redan om tre till fyra år, kan bli Sveriges näst största kraftslag efter vattenkraften och den kraftfulla vindkraftsutbyggnaden i norr har lett till god tillgång på el till låga priser.

Detta attraherar fossilfri stålproduktion, batterifabriker och serverhallar.

Mångmiljardinvesteringar i ny grön industri i norra Sverige rasar in. Från att ha varit en region med högre arbetslöshet än i många andra delar av Sverige, råder nu en huggsexa om personal. Det talas om 8-10 000 nya jobb och en kraftig utökad elanvändning.

Detta är en fantastisk utveckling som bör bejakas av alla politiska partier.

Trots det hörs fortfarande påfallande ofta bakåtsträvande röster som problematiserar att ”det byggs i norr medan elen behövs i söder”. Det är ett storstadsorienterat och inskränkt synsätt som helt missar den attraktionskraft för nya gröna industrietableringar som god tillgång på förnybar el till låga priser har för regioner i norr.

Släpp detta ensidiga fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö och låt istället hela Sverige blomstra. 

Alla sju politiska partier som står bakom Sveriges klimatmål är eniga om att elektrifieringen är viktig. Industrin behöver långsiktighet och partierna bör därför kunna enas om följande bärande principer, i syfte att säkra norra Sveriges attraktionskraft och potential som Europas gröna motor, samtidigt som storstadsregionernas behov av el säkras:

  1. Energieffektivisering först bör som bärande strategi genomsyra allt omställningsarbete. Oavsett om det handlar om stadsplanering, omställning av industrier och företag bör energieffektivisering vara den första åtgärden som övervägs.
  2. Underlätta tillståndsprocesserna och ge klimatet större tyngd. Elnätet behöver byggas ut och klimatnyttan måste få större tyngd i tillståndsprocesserna. Vidare behöver kommunerna och länsstyrelserna få utökade resurser för att hantera tillståndsprocesser. Kommunerna bör dessutom få ta del av vindkraftens fastighetsskatt.
  3. Genomför den i energiöverenskommelsen utlovade minskningen av kostnaderna för att ansluta havsbaserad vindkraft. Trots stor potential har Sverige en mycket liten andel vindkraft till havs. För att säkerställa att investeringarna i havsvind tar fart och förser södra Sverige med elproduktion, behöver detta löfte omgående infrias.

Med en bred politisk uppslutning kan Sverige – från norr till söder – fånga potentialen i klimatomställningen och elektrifieringen för att bli Europas gröna motor. Vi är på god väg att med kraft bevisa hur höga klimat- och miljöambitioner leder till starkare konkurrenskraft och välfärd.

Låt oss inte sjabbla bort den positionen genom en oreviderad bild av hur möjligheterna ser ut eller populistisk partipolitisk poängjakt.


Linda Burenius, ordförande 100% förnybart


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

LÄS VIDARE

DEBATT S vänder kappan efter vinden om vindkraften

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Vindkraft

Energi & råvaror

Klimat & miljö

Energipolitik

Norrland

Elproduktion