ÅSIKT

Nigerias befolkning är under livsfara

Debattören: FN behöver betydligt större stöd för att undvika en katastrof

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Foto: FN
Dagens debattör säger att bidragsgivare och regeringar bör fördubbla sina ansträngningar att hjälpa utsatta i Nigeria.
DEBATT

DEBATT. För några veckor sedan träffade jag lilla Modu tillsammans med hans mamma i ett läger för internt fördrivna människor i den lilla staden Bama. Han och mamman hade precis flytt från en avlägsen by under en militär operation mot Boko Haram. Modu är tolv månader gammal men väger endast 6 kg, och lider av akut undernäring. Han har tur - han kommer att överleva. Men många barn kommer inte att vara lika lika lyckligt lottade.

För närvarande lider omkring en halv miljon barn i nordöstra Nigeria av akut undernäring. Utan behandling kommer vart femte barn att dö.

Nigerias regering har erkänt att konflikten i de nordöstra delarna av landet har nått globala proportioner. Krisen har drabbat 26 miljoner människor i sex delstater – detta motsvarar Norges, Danmarks, Sveriges och Finlands sammanlagda befolkning. Trots nationella ansträngningar krävs det internationell solidaritet om en hungersnöd skall kunna avvärjas. FN har tillsammans med partners lanserat den fjärde största humanitära appellen i världen. 9,6 miljarder kronor ($1 miljard) behövs för 2017, och det ambitiösa målet är att nå 7 miljoner människor med akut livräddande nödhjälp i tre av de värst drabbade delstaterna i nordöstra Nigeria: Adamawa, Borno och Yobe.

Enligt de senaste uppskattningarna från regeringen och FN från mars 2017 är 4,7 miljoner människor – motsvarande nästan hela Finlands befolkning- i behov av matbistånd.

Av dessa befinner sig 1,4 miljoner på gränsen till svält och 43 000 är redan över gränsen. I februari 2017 uppmanade FN:s generalsekreterare António Guterres till en massiv upptrappning av internationellt stöd för att undvika det värsta.

Prognosen är att ytterligare hundratusentals människors tillgång till mat kommer att försvåras under de kommande månaderna.

Jag ser därför en annalkande storm i horisonten.

Snart ett år efter FN:s första humanitära toppmöte (World Humanitarian Summit i Istanbul) är vi fast beslutna att förverkliga de gemensamma löftena om nya arbetsmetoder som antogs där. Detta innebär ett ökat samarbete mellan olika sektorer och biståndsorganisationer. Vi gör också kollektiva ansträngningar för att överbrygga klyftan mellan humanitära- och utvecklingsinsatser. Den enda vägen mot en bestående och långvarig lösning på konflikten är att åtgärda grundorsaker som fattigdom och socioekonomiska orättvisor.

FN:s livsmedelsprogram (WFP) har ökat antalet människor som de når med mathjälp med nästan 700 procent - från 159 000 i oktober 2016 till 1,08 miljoner i februari 2017. Sammanlagt har 1,7 miljoner människor i de nordöstra delarna av landet fått mathjälp under februari månad.

Vår hjälp betyder skillnad mellan liv och död för miljoner, speciellt i de hårdast drabbade områdena. Men trots våra gemensamma ansträngningar är hjälpen fortfarande inte tillräcklig.

Jag besökte nyligen flera områden i delstaten Borno som tidigare varit helt otillgängliga. Dessa områden kan endast nås med FN:s helikoptrar på grund av vägarnas osäkerhet.

I den lilla staden Pulka, förstörd av konflikten, mötte jag Alhaji. Han hade flytt en isolerad by 15 km norr om Pulka där han och hans familj varit isolerade i månader i ett obeskrivligt tillstånd av svält och umbäranden under Boko Haram. Då byborna inte längre kunde ge dem något eftersom de knappt hade mat åt sig själva så dödade Boko Haram sjutton av Alhajis grannar medan de band hans armar bakom ryggen och piskade honom offentligt. En natt lyckades han fly grymheterna tillsammans med delar av sin familj. De lyckades ta sig till ett internflyktingläger som upprätthålls av FN:s organisation för migration, IOM. Men Alhaji är idag en bruten man och har förlorat känseln i sina armar av tortyren. En kvinna jag träffade i Dikwa vittnade om hur hennes fyra döttrar kidnappats då de försökte fly grymheterna de utsattes för i sin by.

Krisen i nordöstra Nigeria markeras starkt av sexuellt och könsbaserat våld där även män och pojkar är offer för våldet.

FN:s säkerhetsråd besökte nyligen området och välkomnade det ökade humanitära arbetet. Rådet uppmanade bidragsgivare och regeringar att snabbt fördubbla ansträngningarna och fullborda utbetalningarna så den humanitära krisen skall kunna avvärjas. Idag, nästan två månader sedan en stor givarkonferens hölls i Oslo, där stora finansiella utfästelser till krisen i nordöstra Nigeria gjordes, har hittills endast 15 % av finansieringen kommit in. Under de kommande sex månaderna kommer enbart WFP att behöva 12,5 miljoner kronor om dagen för att avvärja svält. Utan tillräcklig finansiering kommer FN och andra tvingas skära ned på sin livsviktiga hjälp.

FN:s och internationella samfundets gemensamma ansträngningar i nordöstra Nigeria gör skillnad.

Om vi upphör med dessa ansträngningar kommer behoven att snabbt löpa utom vår kontroll. Vi kan fortfarande undvika att situationen i nordöstra Nigeria blir en fullskalig svältkatastrof. Detta kräver dock att såväl stabila och förutsägbara givarländer som de nordiska samt nya givarländer fördubblar sina ansträngningar för att navigera bort från en fullt utvecklad storm.


Peter Lundberg, biträdande humanitär koordinator för FN:s insatser i Nigeria.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Boko Haram

WFP

Nigeria

Familj