Nu tar vi nya tag mot våld i nära relationer

Regionstyret i Uppsala: Ytterst en fråga om liv eller död

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I december antog regionen en nollvision mot våld i nära relationer. Den blir nu en del av budgetarbetet. Det innebär att frågorna hamnar på högsta politiska nivå, skriver regionråden i Uppsala.
I december antog regionen en nollvision mot våld i nära relationer. Den blir nu en del av budgetarbetet. Det innebär att frågorna hamnar på högsta politiska nivå, skriver regionråden i Uppsala.

DEBATT UPPSALA. Under de senaste veckorna har vi alla blivit förfärligt påminda om det brutala våldet som många kvinnor i Sverige utsätts för av en partner. I många fall med dödlig utgång. Den uppslutning kring förslag som vi sett från regering och opposition är viktig för att långsiktigt få ett slut på våldet.

Vi som är förtroendevalda på regional nivå har ansvaret för att sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken hjälper utsatta invånare men också medarbetare i vår organisation.

Region Uppsala har legat i framkant under lång tid för att hjälpa personer som utsätts för våld av en närstående.

I snart 30 år har regionen tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet arbetat målmedvetet för att bli bättre på att tidigt upptäcka våldsutsatthet samt förbättra omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor som söker vård.

Ett exempel på projekt som blivit en del av vår ordinarie verksamhet är när medarbetarna inom mödrahälsovården ställer frågor om våld till gravida. Det arbetet inleddes som ett doktorandprojekt.

Förra året tillfrågades över 90 procent av alla gravida i vårt län om de utsätts för våld. Motsvarande siffra 2015 var cirka 80 procent.

Ett annat exempel är att vården sedan 2012 dokumenterar våldsutsatthet som ett särskilt skyddat sökord i den elektroniska journalen. Något som bidragit till helt nya möjligheter till uppföljning och stöd. Ett tredje exempel är att Folktandvården Uppsala 2018 var först i landet med att införa ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer i journalen.

Vi är stolta över medarbetarnas initiativförmåga och värnar samarbetet med NCK. Fler medarbetare kommer på olika plattformar kunna dokumentera om våldsutsatthet på ett tryggt och säkert sätt för de som tar kontakt.

I december antog regionen en nollvision mot våld i nära relationer. Den blir nu en del av budgetarbetet. Det innebär att frågorna hamnar på högsta politiska nivå och att det blir enklare för regionen att arbeta långsiktigt och strategiskt tillsammans med andra aktörer.

I budgeten för 2022 finns bland annat uppdrag om att bedriva kompetenshöjande insatser för regionens medarbetare. Inriktningen i arbetet har tagits fram i samråd med NCK. I närtid kommer vi fokusera på följande tre områden.

Utbildning om barns rätt till skydd

Från och med halvårsskiftet kommer det att bli straffbart att låta barn bevittna våld i nära relation. Kännedom om den nya lagen behöver öka hos medarbetarna. Därför kommer kunskap om barns rätt till skydd (inklusive orosanmälan) stärkas genom utbildningar.

Regionen har ett partnerskap med Barnombudet i Uppsala län och utbildningarna kommer genomföras inom ramen för detta partnerskap.

Upptäcka medarbetare som utsätts för våld

Regionen är en stor arbetsgivare. Hos oss arbetar över 12 000 personer och vi har därför unika förutsättningar att genom medarbetarsamtal och medarbetarenkäter fånga upp förekomsten av våldsutsatthet.

Under 2022 kommer vi att säkerställa en förstärkt implementering av riktlinjerna för bemötande och stöd till våldsutsatta medarbetare.

Samverkan med andra

Samhället i Uppsala län är större än Region Uppsala. Vi har en aktiv samverkan med fler aktörer i länet via Rådet för social hållbarhet. Där ingår länets kommuner, båda universiteten och ett antal medborgarnära myndigheter.

I denna samverkan genomför vi gemensamma insatser och har en kontinuerlig dialog för att ta fram aktuella lägesbilder när det gäller våld i nära relation. Genom denna samverkan kommer vi att fortsätta samarbeta tillsammans med alla goda krafter i Uppsala län för att utveckla vårt arbete.

Våld i hemmet är ytterst en fråga om liv och död. Vi måste göra allt i vår makt för att motverka det. Vi är fast beslutna om att göra vårt yttersta för att säkerställa att personer som utsätts för våld av sin partner får det stöd som de behöver.


Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
Johan Örjes, regionråd (C)
Björn-Owe Björk, regionråd (KD)
Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L)
Malena Ranch, regionråd (MP)
Stefan Olsson, regionråd (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE