Debatt

Öka vaccintakten – det får kosta vad det vill

Ulf Kristersson: Varje månad som dröjer leder till förluster av människoliv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Varje månad som vaccinet dröjer leder till förluster av många människoliv, som naturligtvis inte kan värderas i pengar. Till det kommer en gigantisk ekonomisk kostnad för hela samhället. Regeringen måste kliva fram och ta täten, skriver Ulf Kristersson.
Varje månad som vaccinet dröjer leder till förluster av många människoliv, som naturligtvis inte kan värderas i pengar. Till det kommer en gigantisk ekonomisk kostnad för hela samhället. Regeringen måste kliva fram och ta täten, skriver Ulf Kristersson.

DEBATT

DEBATT. I Israel har redan var femte invånare fått sin första vaccindos. I Sverige har vi i likhet med övriga EU-länder just kommit igång. Nu behövs ledarskap och konkret handling av regeringen för att vi ska nå målet att massvaccineringen ska vara klar till sommaren.

Varje månad som vaccinet dröjer leder till förluster av många människoliv, som naturligtvis inte kan värderas i pengar. Till det kommer en gigantisk ekonomisk kostnad för hela samhället.

För svensk del har Riksbanken talat om upp till 25 miljarder kronor per månad om vaccinet dröjer. Ingen möda får alltså sparas. Och erfarenheterna från den långsamma starten med coronatester i våras måste leda till ökat engagemang nu.

Det är självklart att äldre personer och andra i olika riskgrupper ska ha högsta prioritet. Men Folkhälsomyndighetens ursprungliga plan var inte helt förankrad i sjukvårdens verklighet. Under helgerna har flera regioner själva fått besluta om att även ge vårdpersonal högsta prioritet. Något som andra länder gjort redan från första början.

Dessa prioriterade grupper kommer Sverige säkert klara av relativt snabbt. Men för att få stopp på smittspridningen och kunna återgå till en mer normal tillvaro, krävs immunitet på samhällsnivå. Och för att nå dit måste en mycket stor del av befolkningen vaccineras.

Det kommer krävas enorma insatser för att vi som land ska klara den uppgiften till sommaren. Det handlar om Sveriges största vaccinationsinsats någonsin, som dessutom ska genomföras mitt under en pågående pandemi. Helt avgörande är naturligtvis att regeringen ser till att leveranserna av vaccin kommer fram i tid – detta är entydigt statens uppgift.

Men regeringen behöver kliva fram och ta täten på flera kritiska punkter:

Agera så att Astra Zenecas vaccin kan godkännas snabbare i EU

Astra Zenecas covid19-vaccin godkändes i Storbritannien i slutet av december, men inom EU tar det mycket längre tid. Unionens nya läkemedelsmyndighet EMA talade först om februari, men efter kritik talas det nu om slutet av januari. Storbritanniens tillståndsmyndighet håller hög klass, och är alltså klar med sin prövning.

Varför är EMA så mycket långsammare? Andra EU-länder protesterar, men från Sverige är det tyst. Den svenska regeringen måste nu agera i Bryssel, ställa kritiska frågor och driva på.

Agera för att Sverige på egen hand kan köpa upp tillgängligt vaccin

Efter växande kritik, inte minst i Tyskland, har EU de senaste dagarna köpt upp fler vaccindoser. Det är bra. Men Sverige bör inte nöja sig med det.

Vilka andra möjligheter för Sverige att själv få köpa doser finns, om EU:s kommer för sent? Vilka andra vaccin finns tillgängliga på den internationella marknaden, och hur ser den svenska planen ut för att göra akuta köp på egen hand, om väntade EU-leveranser skulle utebli? Regeringen måste omedelbart redovisa en plan för detta.

Dra nytta även av Försvarsmakten och privata aktörer i vaccinationen

I regionerna finns etablerade system och god erfarenhet för att genomföra storskalig vaccination, och de jobbar på metodiskt och målinriktat. Men den volym vi talar om i massvaccinationen är helt unik, och många aktörer kommer att behöva bidra. Flera privata vårdgivare är redo. Även Försvarsmakten står beredd, enligt ÖB Mikael Bydén.

Medan försvaret spelar stor roll i andra länders vaccination, har den svenska regeringen hittills uppvisat ett märkligt ointresse. Regioner runt om i landet upphandlar nu privata aktörer, men bara regeringen kan ge Försvarsmakten i uppdrag att ställa sina resurser till förfogande. Det bör ske omedelbart.

Släpp arbetsgivare och vårdgivare fria när vårdpersonal, äldre och andra riskgrupper är vaccinerade

När vi klarat av de prioriterade grupperna bör även arbetsgivare få en nyckelroll i vaccineringen. Med företagshälsovård och andra resurser skulle många arbetsgivare kunna spela en stor roll när det gäller vaccinering av sina anställda. Här krävs nationell samordning.

En storskalig nationell vaccinationskampanj måste startas

Om vaccinet levereras i tid, och organisationen finns på plats, återstår att få nästan alla att också låta vaccinera sig. Vi vet redan att det finns stora grupper i samhället som i hög grad avstått att testa sig för covid-19, och att risken finns att de inte heller blir vaccinerade. Dessutom finns ett mer eller mindre utbrett vaccineringsmotstånd, även om det ser ut att minska.

Det finns ingen tid att förlora om alla invånare i Sverige ska vara startklara redan om en eller två månader. En nationell informationskampanj borde redan vara igång. Regeringen och ansvariga myndigheter måste nu agera.

Ta fram ett svenskt vaccinpass och ett nationellt system för hur det ska användas

I Danmark håller regeringen på att utveckla ett vaccinpass, alltså ett intyg som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Man kan förutsätta att vaccinering i framtiden kommer vara ett krav för olika resor. Ett system med vaccinpass skulle också ge möjligheter att öppna upp samhället och gradvis återgå till ett läge där olika näringsidkare och andra tillåts agera utan olika restriktioner.

Regeringen måste snarast se till att ett nationellt system för detta tas fram.

Vaccinet är vårt hopp, Sveriges vaccinsamordnare har gjort ett bra jobb och landets regioner jobbar hårt. Men jag befarar att regeringen underskattar de enorma insatser som krävs för att Sverige ska klara av den här unika massvaccineringen.

Det kräver ledarskap och proaktiv handling, även nationellt. Det är dags för regeringen att kliva fram och ta täten.


Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna
Texten är tidigare publicerad på debattörens Facebook-sida


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

Snabb hjälp på vårdcentral eller i ett videomöte - Öppet dygnet runt i appen!

Extern länk från Kry SE

Till Kry

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

DEBATT Lova en ersättning om någon får biverkningar

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Coronaviruset

Covid-19

Ulf Kristersson

Moderaterna

EU

Storbritannien