Nyanlända kan inte läsa in hela skolan

Debattören: Det är orimligt att kräva att nio års skolgång tas igen på några terminer

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vari ligger vinsten i att en nyanländ från Afghanistan ska kunna rabbla Gustav Vasas söner, frågar sig debattören.
Foto: TT/privat
Vari ligger vinsten i att en nyanländ från Afghanistan ska kunna rabbla Gustav Vasas söner, frågar sig debattören.

DEBATT

DEBATT. Som lärare i svenska som andraspråk tvingas jag dagligen att bemöta nyanlända elevers frustration över att inte se sig ha möjligheten att få tillräckliga betyg för att söka in på gymnasiet.

Taktiken för Sveriges lärarkår, och landet i övrigt för den delen, har varit att leka kejsarens nya kläder med dessa elever. ”Bra!” utbrister en lärare för en prestation som inte ens närmar sig betyget E i ämnet. ”Det ordnar sig!”, säger en annan. En tredje förklarar myndigt att det ”minsann inte är konstigt att en person som nyss kom till Sverige inte kan klara av alla de ämnen som en infödd svensk elev klarar”.

Självklart säger jag. Men om vi nu vet att de kommer att misslyckas, varför ska då de nyanlända läsa alla dessa ämnen? Vari ligger vinsten i att en nyanländ från Afghanistan ska kunna rabbla Gustav Vasas söner?

Det är omöjligt att klara av alla ämnen i den svenska grundskolan om man kommer till Sverige i till exempel årskurs 8. Det borde inte heller vara önskvärt och synnerligen inte förväntat att någon skulle göra det.

Speciellt unga män som inte ser sig ha någon möjlighet att klara av skolan kommer att ställa till problem i samhället. Det ser vi dagligen exempel på nu, såvida folk inte leker kejsarens nya kläder igen.

Det är en björntjänst att inte se och säga vem som ställer till med oredan och det är oansvarigt att inte försöka göra något åt det.

Mitt, här förenklade, förslag är följande:

En ny skolform för nyanlända införs, integrerad i grundskolan

Fokus på matematik, svenska och engelska, integrerat i klassen samt fördjupning/stöd

Ett enda betyg sätts på eleven, motsvarande folkhögskolornas betyg på studieförmåga

Gymnasieskolorna måste erbjuda intagningsprov som motsvarar särskild behörighet

Jag är övertygad om att detta skulle ge effekter långt utanför skolans värld. Som det ser ut nu kan vi ute på skolorna aldrig konkurrera med dragningskraften från den kriminella världen.

En människa som känner hopplöshet är väldigt lättrekryterad för den organiserade brottsligheten. En människa som ser framtid och ljus är det inte.

Därför ser vi ingen rekrytering på Lidingö eller Limhamn men massiv rekrytering i Bergsjön och Rosengård. Därmed inte sagt att alla elever som misslyckas i skolan blir gangsters, för så är det naturligtvis inte.

Men risken finns och den är större än vad som är nödvändigt. Återigen, det går inte att utan fusk, av lärare eller elever, klara av grundskolans alla ämnen på några få terminer. Om det vore på det viset så hade vi inte haft en nioårig grundskola.

Och nej, inte ens barn till högakademiska syriska föräldrar kan hinna med att uppfylla alla mål på så kort tid. De ska inte heller behöva göra det. Vi behöver en ny skolform och vi behövde den igår.


Tomas Jönsson, Lärare


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: