Debatt

Kommuner nekar äldre omsorg – mot lagen

Akademikerförbundet: Personal i äldreomsorgen slår larm

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har frågat våra medlemmar i äldreomsorgen om deras förutsättningar att hjälpa äldre i behov av stöd. En tredjedel av de som svarat uppger att ärenden fått avslag – trots att de bedömt att den äldre har haft rätt till en insats, skriver Heike Erkers.
Vi har frågat våra medlemmar i äldreomsorgen om deras förutsättningar att hjälpa äldre i behov av stöd. En tredjedel av de som svarat uppger att ärenden fått avslag – trots att de bedömt att den äldre har haft rätt till en insats, skriver Heike Erkers.

DEBATT

DEBATT. Kommunerna är skyldiga att erbjuda äldreomsorg till de som behöver det. Men i dag finns det kommuner som bryter mot lagen och låter bli att ge äldre den omsorg de har rätt till.

Det larmar Akademikerförbundet SSR:s medlemmar som är anställda i äldreomsorgen om. Nu kräver vi att regeringen granskar hur stort problemet är.

Inte minst Coronapandemin blixtbelyste problemen svensk äldreomsorg brottas med. Det är problem som varit kända länge: hög arbetsbelastning, stora utvecklingsbehov, brist på kollegor, många vikariat, hög personalomsättning, för många medarbetare per chef.

Det är problem som drabbar de äldre som behöver omsorg och den personal som sliter för att hinna med att ge rätt omsorg – och som under pandemin ibland gjorde det under direkt farliga förhållanden.

Även andra än de som arbetar direkt i omsorgsverksamheten märker av problemen. Akademikerförbundet SSR organiserar biståndshandläggare och chefer inom äldreomsorgen.

Vi vet sedan länge att många av dem upplever att de saknar rätt resurser och förutsättningar. Det kan handla om chefer som har för många medarbetare för att ge det stöd som krävs för att organisera den bästa möjliga äldreomsorgen.

Det kan handla om biståndshandläggare som ställs inför svåra dilemman när de med hänsyn till resurser tvingas besluta om vilka insatser en äldre person ska få.

Vi har frågat cirka femhundra av våra medlemmar i äldreomsorgen om deras förutsättningar att hjälpa äldre i behov av stöd. En tredjedel av de svarande uppger att det i ärenden som de arbetat med beslutats om avslag – trots att de bedömt att den äldre har haft rätt till en insats.

De vanligaste skälen till att äldre nekats hjälp är bristande ekonomi eller riktlinjer från kommunen som är strängare än lagen, enligt de medlemmar som svarat.

Vi har till och med enstaka medlemmar som svarar att det är så vanligt att det blir avslag mot deras bedömning att de inte kan räkna antalet gånger det hänt.

Vi har även medlemmar som svarar att de upplever att det är lättare för äldre att få insatser på våren än på hösten, eftersom kommunernas budgetår börjar vid årsskiftet och pengarna tar slut sen.

Det är visserligen bara ett fåtal som anser att beslut hänger ihop med budgetåret eller att beslut i strid mot våra medlemmars bedömning är vanligt. Betydligt fler som sett felaktiga beslut om avslag säger att det skett 20 gånger eller färre.

Vi anser att det är oväsentligt hur vanligt problemet är. Resultatet är alarmerande, eftersom socialtjänstlagen är en rättighetslag. Det betyder i klartext att det i dag finns kommuner som bryter mot lagen och inte ger äldre det stöd och hjälp de har rätt till.

Det är bra att svensk äldreomsorg kommit under lupp efter Coronaepidemin. Det är välkommet att regeringen skjutit till mer resurser till kommunerna för äldreomsorg.

Men uppenbarligen måste mer till. Vi har bara gjort snabbintervjuer av våra medlemmar. Nu krävs en större granskning för att gå till botten med hur utbredda de här problemen är. Vi anser att regeringen snarast måste ge tillsynsmyndigheten Ivo ett uppdrag att granska kommunernas avslag i äldreomsorgsärenden.

Äldreomsorgen behöver personal och chefer med rätt förutsättningar att utföra sina arbeten.

Ett minimikrav är att det helt enkelt inte får vara så att kommuner i Sverige bryter mot lagen. Inget annat duger.

Inte om vi menar allvar med att vi vill att vår pappa, farmor eller vi själva i en framtid ska ha möjlighet till en trygg ålderdom, oavsett hur vår hälsa och ekonomi ser ut.

Vi står för att rätten till en trygg ålderdom ska vara jämlik och kunna erbjudas alla. Och vi vet att många håller med oss.


Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

LÄS VIDARE

DEBATT Ni har makten – rädda äldreomsorgen, KD

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Akademikerförbundet

Socialtjänstlagen

Äldrevård