C och L gör i riksdagen som i EU-parlamentet

Slutreplik från Sara Skyttedal om politiska samarbeten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

C har gång på gång kritiserat KD för att vi säger att vi är beredda att göra sakpolitiska uppgörelser med SD. Att de nu själva förhandlar med partier som är betydligt längre från svensk mittfåra än SD borde föranleda en del självrannsakan, skriver Sara Skyttedal (KD).
C har gång på gång kritiserat KD för att vi säger att vi är beredda att göra sakpolitiska uppgörelser med SD. Att de nu själva förhandlar med partier som är betydligt längre från svensk mittfåra än SD borde föranleda en del självrannsakan, skriver Sara Skyttedal (KD).

SLUTREPLIK. Den 19 augusti påpekade jag på Aftonbladets debattsida att partierna bakom januariöverenskommelsen lever efter en logik i Sveriges riksdag och en annan i Europaparlamentet.

Fredrick Federley (C) påpekar i sin replik helt korrekt att han och Centerpartiet hade blivit totalt irrelevanta och frånsagt sig möjligheten att idka inflytande i Europaparlamentet om de tillämpat samma principer som på hemmaplan, som en följd av arbetsordningen i Europaparlamentet.

Men han undviker nogsamt att dra några slutsatser av detta. Varför skulle det vara helt i sin ordning, utan att några negativa konsekvenser uppstår, för Centerpartiet att sluta uppgörelser med det polska regeringspartiet Lag och Rättvisa i Europaparlamentet, men samtidigt demokratiskadligt för Kristdemokraterna att göra sakpolitiska uppgörelser med SD i Sverige?
Efter sex år i Europaparlamentet med en logik som ”tvingat” Federley att göra upp med ytterlighetspartier har han förstahandserfarenhet av den självklara logik som Kristdemokraterna förordar även i Sveriges riksdag. Nämligen att politiken bör handla om innehåll, inte om vem som tycker samma sak som någon annan.

Centerpartiet har gång på gång kritiserat Kristdemokraterna för att vi säger att vi är beredda att göra sakpolitiska uppgörelser med Sverigedemokraterna. Att de nu själva förhandlar med partier som är betydligt längre från svensk mittfåra än SD borde föranleda en del självrannsakan.

Visst tvingar arbetsformerna i Europaparlamentet in januaripartierna i en mer mogen politisk logik. Men om det nu vore så förödande att tillämpa samma logik på hemmaplan, borde Federley också kunna svara på vilka negativa konsekvenser detta arbetssätt fått på EU-nivå.

Centerpartiet och Liberalerna står båda inför ett vägval. Antingen börjar de även i Sveriges riksdag tillämpa de principer de uppenbarligen inte har några som helst problem med att arbeta utifrån i Europaparlamentet. Eller så är de båda förmenta mittenpartierna dömda till en framtid som pacificerade stödhjul åt en socialdemokrati med prenumeration på regeringsmakten.


Sara Skyttedal, Europaparlamentariker (KD)

Publisert:

LÄS VIDARE