Fler behöver ta ansvar för folkhögskolorna

Replik från Region Stockholm om mobilitetsstödet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har hela tiden verkat för en bred dialog med berörda parter. Vi vill se ett gemensamt system för finansieringen av folkhögskolorna framåt. Därför hoppas vi på nya samtal, skriver Cecilia Elving, ordförande Kulturnämnden, Region Stockholm (L) Tomas Melin, vice ordförande Kulturnämnden, Region Stockholm (MP).
Foto: TT
Vi har hela tiden verkat för en bred dialog med berörda parter. Vi vill se ett gemensamt system för finansieringen av folkhögskolorna framåt. Därför hoppas vi på nya samtal, skriver Cecilia Elving, ordförande Kulturnämnden, Region Stockholm (L) Tomas Melin, vice ordförande Kulturnämnden, Region Stockholm (MP).

DEBATT Vi är övertygade om folkhögskolornas betydelse för kulturen, för den regionala utvecklingen, och självklart för alla deras elever. Vad vi är lika övertygade om är att det så kallade mobilitetsstödet inte fungerar.

Det är ekonomiskt oförutsägbart för såväl regioner som folkhögskolor, är administrativt betungande och hänger inte samman med den nationella styrningen av folkhögskolorna.

Samtidigt driver stödet en underfinansiering av folkhögskolorna. I takt med att de ekonomiska utmaningarna för regionerna ökar och att staten ensidigt inrättar allt fler utbildningsplatser blir modellen ohållbar.

Vi välkomnar intresset som äntligen finns i en fråga som borde ha adresserats för länge sedan. Men delar av debatten har inte varit helt saklig. Det förslag som har diskuterats om att skolregionen skulle ersätta folkhögskolorna innebär inte någon sänkning av vårt stöd.

Systemet skulle fortsatt stödja möjligheten för elever att studera i hela landet. Vi har varit tydliga med att en sådan modell förutsätter att särregler för skolor av nationell betydelse och med hög andel utomlänsdeltagare tas fram i bred dialog.

Vi har hela tiden verkat för en bred dialog med berörda parter. Vi vill se ett gemensamt system för finansieringen av folkhögskolorna framåt. Därför hoppas vi på nya samtal mellan landets regioner, folkhögskolorna, ansvarigt departement och andra aktörer – inte minst SKR. Men ska samtalen lyckas behöver alla parter delta aktivt och konstruktivt. Nu är det dags för fler att ta ansvar.


Cecilia Elving, ordförande Kulturnämnden, Region Stockholm (L)
Tomas Melin, vice ordförande Kulturnämnden, Region Stockholm (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE