Debatt

KD: Alla måste få förverkliga sig själva

Replik från KD om hur Sverige måste göra mer för hbtq-rättigheter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För oss kristdemokrater kommer alla människors lika och unika värde alltid i första rummet. Det finns dock sällan självklara politiska svar på alla de frågor som uppkommer kring värnandet av människovärdet, skriver David Lega och Magnus Kolsjö (KD).
För oss kristdemokrater kommer alla människors lika och unika värde alltid i första rummet. Det finns dock sällan självklara politiska svar på alla de frågor som uppkommer kring värnandet av människovärdet, skriver David Lega och Magnus Kolsjö (KD).

DEBATT

REPLIK. Per Bolund och Alice Bah Kuhnke påstår i Aftonbladet att Kristdemokraterna motsatt sig mer eller mindre varenda hbt+reform och även att Ebba Busch sagt att en man och en kvinna är bättre föräldrar än ett par av samma kön.

Det sistnämnda påståendet går att avfärda direkt. Hur orden föll och vad som avsågs har förklarats många gånger; vem man älskar avgör inte om man är en bra förälder.

Det är beklagligt att Miljöpartiet bidrar till spridningen av rena lögner.

En central del i kristdemokratin är övertygelsen om att alla är ofullkomliga. Detta leder till en försiktighet och en ödmjukhet inför politiken. På så sätt kan vi ha viss förståelse för det första påståendet; vi är inte alltid varit redo att omedelbart ställa oss bakom alla reformer eller genomdriva förändringar på det sätt som majoriteten vill.

För oss kristdemokrater kommer alla människors lika och unika värde alltid i första rummet. Ingen, oaktat vem man är eller vem man älskar, ska kränkas eller ges sämre möjligheter att förverkliga sig själv och delta i samhället.

Det finns dock sällan självklara politiska svar på alla de frågor som uppkommer kring värnandet av människovärdet.

För de flesta är det i mötet med en annan människa lätt att respektera det kön som den personen använder om sig själv. Att medvetet felkönas är en kränkning ingen ska behöva uppleva. Att utforma en lagstiftning med regelverk kring medicinsk behandling av transpersoner och hur det egenidentifierade könet ska respekteras i lagen är däremot en genuint svår fråga.

Även vi kristdemokrater oroas över utvecklingen i Ungern och Polen. Därför har vi drivit på för att utesluta ungerska Fidesz ur vår partigrupp EPP.

Det är också därför som Öppna Kristdemokrater tillsammans med andra hbt+organisationer inom EPP drivit på för att städer med så kallade ”hbt+fria zoner” i Polen inte ska kunna få stöd av EU. Ett krav som EU-kommissionen hörsammade genom ett beslut i veckan. Annat var det när S/MP-regeringen förhandlade om EU:s långtidsbudget.

Vi ville se skarpa krav vad gäller efterlevandet av rättsstatens principer men det förhandlade regeringen bort.

Som ordförande för Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter arbetar David Lega bland annat för att alla familjer, oavsett sammansättning, ska ha samma möjligheter till fri rörlighet inom EU.

När vi kristdemokrater hamnar i regeringsställning kommer vi inte att försumma de olösta utmaningar som möter hbt+personer.

Vi kommer i alla lägen driva en politik som ger alla möjlighet att fullt ut förverkliga sig själva och delta i samhällslivet.


David Lega, europaparlamentariker (KD)
Magnus Kolsjö, förbundsordförande Öppna Kristdemokrater


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

David Lega

LÄS VIDARE

DEBATT Sverige måste göra mer för hbtq-rörelsen

ÄMNEN I ARTIKELN

David Lega

Ebba Busch

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Hbtq

Mänskliga rättigheter