Snus kan vara en inkörsport till röktobak

Slutreplik från Cancerfonden och Hjärt-lungfonden om tobaksanvändningen i Sverige

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Snus är ingen hälsoprodukt. En ny rapport visar på att snus kan verka som en inkörsport till röktobak. Vi behöver inte rekrytera nya nikotinister bland barn och unga, skriver debattörerna.
Foto: TT
Snus är ingen hälsoprodukt. En ny rapport visar på att snus kan verka som en inkörsport till röktobak. Vi behöver inte rekrytera nya nikotinister bland barn och unga, skriver debattörerna.

DEBATT

SLUTREPLIK. Med utgångspunkt från existerande forskning stämmer det att svenskt snus, jämfört med rökning är en mindre hälsoskadlig tobaksprodukt.

Men det säger ju inte så mycket då just röktobak skördar minst 12 000 liv varje år i Sverige.

Snusindustrin menar att snus bör gynnas av lagstiftning och skattesatser. På så sätt skulle rökare lockas att gå över till det mer ofarliga snuset.

En alldeles ny rapport från SBU om samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning , visar att det inte finns några belägg för att just snus verkar som en hjälp att vare sig börja eller sluta att röka tobak utan till och med kan verka som inkörsport till röktobak.

Med tanke på att det i gymnasiet är så många som 22 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna som snusar så är det en oroande trend som riskerar att öka antalet rökare.

Vi vet alla att snus inte är en hälsoprodukt. Det finns studier som visar tydliga samband mellan snus och exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Nikotinet i snus tas upp av blodkärlen i munhålan och ger en omedelbar höjning av blodtryck och hjärtfrekvens. Samtidigt stressas ämnesomsättningen genom ökad insöndring av adrenalin och andra stresshormoner.

Det finns studier som visar att snus har en skadlig påverkan på blodkärlens innerväggar, något som är negativt för hjärt-kärlhälsan.

Om man drabbas av en hjärtinfarkt ökar risken att dö under det närmaste året för den som fortsätter snusa jämfört med den som slutat. Den som snusar en dosa om dagen eller mer, fördubblar risken att drabbas av typ 2-diabetes.

Snusning under graviditet gör att barnet utsätts för lika höga halter nikotin som modern.

Nikotinet i snus kan även föras över till barnet genom bröstmjölk. Enligt svenska studier är snusning hos gravida särskilt problematisk med bland annat risk för missfall, havandeskapsförgiftning, låg födelsevikt, missbildningar och andningsstörningar.

Snus är starkt beroendeframkallande, och leder in nya generationer i nikotinberoende. Vi behöver inte rekrytera nya nikotinister bland barn och unga utan istället skydda dem från att bli beroende.

Det går inte att lämna snuset vid sidan av diskussionen om tobakspolitiken, dels på grund av de hälsorisker snuset medför och för att vårt EU-medlemskap kräver en sammanhållen tobakspolitik.

För att få ett rökfritt samhälle krävs att tobaksanvändningen minskar i alla delar.


Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE