Debatt

Det finns ingen genväg om vårdkrisen ska lösas

Vårdförbundet: Omställningen kan inte ske så okänsligt som i Stockholm

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Chefer och politiker måste göra arbetsvillkoren i vården mer attraktiva för de nyckelgrupper man saknar om man ska kunna bemanna alla de vårdplatser som behövs. Och det måste ske nu – innan fler skadas eller till och med dör, skriver Sineva Ribeiro.
Chefer och politiker måste göra arbetsvillkoren i vården mer attraktiva för de nyckelgrupper man saknar om man ska kunna bemanna alla de vårdplatser som behövs. Och det måste ske nu – innan fler skadas eller till och med dör, skriver Sineva Ribeiro.

DEBATT

DEBATT. Det är hög tid att problemen i vården får sin rättmätiga uppmärksamhet. Vårdförbundet har länge lyft bristerna i vården, både vad gäller dess organisering och hur regionerna agerar som arbetsgivare.

Vi har lyft riskerna med att utarma primärvården och det lokala folkhälsoarbetet. Vi har påpekat att arbetsgivarna, alltså hälso- och sjukvårdens chefer och politiker, får svårt att klara bemanningen av de vårdplatser som behövs utan barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som vill stanna kvar.

Nu kan vi se att vi tyvärr fått rätt. Det finns inga genvägar – för att öppna vårdplatserna och banta köerna måste våra medlemmar få lön och arbetsvillkor som motsvarar deras kompetens och ansvar.

Den senaste tidens rapportering om både förlossningsvården och akutsjukvården är resultatet av många års eftersatthet.

I dag är vården sjukhustung och splittrad. Alltför ofta ligger fokus på sjukdom och diagnos, i stället för hälsa och livskvalitet. Svällande byråkrati och en bristande digitalisering, som i stället för att underlätta lägger onödiga arbetsuppgifter på medarbetare, skapar en giftig cocktail av ineffektivitet, köer och minskad patientsäkerhet.

Att vända denna utveckling kommer att kräva ett tydligt ledarskap både från statens och regionernas sida.

Vi anser att det är rätt att ställa om vårdens organisation till den personcentrerade nära vården, ut från sjukhusen och närmare patienterna.

En högkvalitativ vård handlar om ett effektivt lagarbete mellan professionerna, med rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Vi behöver en modern och nära vård som är hälsofrämjande, förebyggande och som kan möta personer med vitt skilda behov, som multi- och kroniskt sjuka, unga med psykisk ohälsa och äldre.

Medlemmar i Vårdförbundet, som distriktssköterskor och andra specialistsjuksköterskor, gör redan i dag ett stort antal bedömningar och behandlingar inom primärvården. Vår vision är att specialistsjuksköterskor och barnmorskor får en förstärkt roll, med utökad förskrivningsrätt och mer självständigt ansvar.

Distriktssköterskor har redan i dag egna mottagningar för de stora folksjukdomarna astma, kol, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Vi vill även se inrättande av funktioner som ”avancerad specialistsjuksköterska” med ansvar för kontinuitet, bedömning och remittering.

Barnmorskeledda kliniker för väntat okomplicerade förlossningar fungerar alldeles utmärkt i andra länder och borde kunna fungera även i Sverige. Därför är det positivt att inriktningen både från regeringen och regionerna är att ställa om vården mot en personcentrerad vård, men det måste ske på ett ansvarsfullt och tryggt sätt.

Omställningen kan inte ske så okänsligt som sker nu i exempelvis Region Stockholm. Vården måste ha resurser att möta patienterna där de faktiskt är om den ska vara patientsäker samtidigt som omställningen sker.

Som överläkaren på Södersjukhuset Uffe Hylin påpekar i TV4 den 16 januari råder det redan brist på vårdplatser, trots att aviserade besparingar inte ens är genomförda. Det gäller att förstå vad stängda platser beror på: bristen på sjuksköterskor, men även barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Chefer och politiker måste helt enkelt göra arbetsvillkoren i vården mer attraktiva för de nyckelgrupper man saknar om man ska kunna bemanna alla de vårdplatser som behövs, oaktat omställningen till den nära vården. Det måste ske nu, innan fler skadas eller till och med dör på grund av vårdens problem.


Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

LÄS VIDARE

DEBATT Undersköterskorna är en fara i vården

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Sineva Ribeiro

Vård & omsorg

Region Stockholm

Vårdförbundet

Barnmorska

Förlossningsvården