Barnen går före rätten att köra en smutsig bil

Daniel Helldén: Nu måste kommuner få bötfälla de som bryter mot miljözonerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag införs en miljözon på Hornsgatan i Stockholm. Men tyvärr får Stockholms stad inte följa upp att reglerna följs, skriver Daniel Helldén.
I dag införs en miljözon på Hornsgatan i Stockholm. Men tyvärr får Stockholms stad inte följa upp att reglerna följs, skriver Daniel Helldén.

DEBATT. Det finns ett tydligt samband mellan luftföroreningar och antalet akutbesök för astma hos barn. Barns lungor påverkas negativt om de under sina första levnadsår bor i förorenade områden – även vid de jämförelsevis låga föroreningshalter som finns i Stockholm.

Ändå diskuteras frågan om miljözoner i Stockholm ur bilisterna synvinkel, i stället för barnens. Rätten att köra en smutsig bil med höga utsläpp trumfar rätten till frisk luft och god hälsa.

Det tycker jag är fel. Ren luft ska vara en rättighet även för människor som bor i täta städer. Politiskt har vi en lagstadgad skyldighet att genomföra de åtgärder vi kan för att få ner nivåerna av partiklar och kvävedioxider. Det gäller i synnerhet på de gator som har mycket stora problem med dålig luft. I Stockholm handlar det till exempel om Hornsgatan och Sveavägen.

Nu tar vi därför ett viktigt steg för att förbättra luften när det i dag införs en miljözon på Hornsgatan.

Det innebär att de äldsta bilarna med de högsta utsläppen av kvävedioxider inte får köra på gatan. Har du en elbil, hybrid eller nyare bensin- eller dieselbil så berörs du inte.

Har du en äldre bensinbil eller dieselbil så går barnens rätt att andas frisk luft före din rätt att köra på gatan. Då får du köra en annan väg, välja kollektivtrafiken, cykla eller gå.

Det här är ett framsteg för barnens rätt att andas frisk luft. Men tyvärr får Stockholms stad inte följa upp att reglerna följs. I svensk lagstiftning är det en uppgift enbart för Polisen. Det är motsägelsefullt att kommunerna getts verktyg som de sedan inte får kontrollera.

I många andra länder finns kommunala trafikövervakare eller trafikpoliser, enbart med syfte att hålla koll på trafiken och att regleringarna som är till för allas bästa följs av alla trafikanter i staden. I Sverige har vi en centraliserad polismyndighet som ska hinna med både gängbrottslighet och trafikövervakning.

Det är inte konstigt att trafikövervakningen blir nedprioriterad.

Men det finns en lösning. Regeringen borde ge Stockholm och alla andra kommuner rätt att kontrollera den trafik som rullar på gatorna. Det handlar om att låta kommunerna själva kontrollera efterlevnaden av miljözoner, dubbdäcksförbud och hastighetsbegränsningar.

Ett litet första steg är på gång, då Transportstyrelsen äntligen presenterat ett förslag om att kommunernas parkeringsvakter ska kunna bötfälla stillastående fordon som bryter mot miljözonsbestämmelser.

Men regeringen borde ta steget fullt ut, vilket både skulle avlasta polisen som har många andra viktiga uppgifter i samhället, och ge kommunerna rätt att kontrollera de regleringar de själva fått möjlighet att införa.

Den nya miljözonen på Hornsgatan är inget nytt ute i Europa. Paris, Barcelona Berlin och London sätter alla barnens möjligheter att andas frisk luft före rätten att köra gamla bilar med höga utsläpp.

I dessa städer finns också adekvata kontrollsystem för att säkerställa att dessa moderna regler efterlevs. Vi ser framemot att Sveriges städer får bli lika tidsenliga.


Daniel Helldén, trafikborgarråd och gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE