Så bygger vi ett starkare Sverige

Stefan Löfven om välfärden, integrationen, pensionerna och klimatet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu står vi inför nya samhällsproblem som ska lösas. Brister i sjukvård, skola, pensioner och äldreomsorg. Segregationen. Klimathotet. Klyftan mellan stad och landsbygd. Gängbrottslighet och skjutningar. Det är problem som är fullt möjliga för oss att lösa – om vi gör det tillsammans, skriver Stefan Löfven (S).
Nu står vi inför nya samhällsproblem som ska lösas. Brister i sjukvård, skola, pensioner och äldreomsorg. Segregationen. Klimathotet. Klyftan mellan stad och landsbygd. Gängbrottslighet och skjutningar. Det är problem som är fullt möjliga för oss att lösa – om vi gör det tillsammans, skriver Stefan Löfven (S).

DEBATT. På hundra år gick Sverige från att vara ett fattigt land med stora klassklyftor till att bli ett föregångsland vi är stolta över. Med visionen om att alla, inte bara några, ska kunna leva ett gott liv, och tack vare breda välfärdsreformer byggdes Sverige starkare och mer jämlikt.

En viktig del i omställningen var de värderingar som kom att prägla det svenska samhället. En hög arbetsmoral där alla gör rätt för sig, jämställdhetsträvan mellan kvinnor och män, solidaritet och det faktum att vi bäst löser problem tillsammans är några av de värderingar som byggt Sverige starkt.

I dag beskriver många debatten om Sverige som polariserad. Men stoltheten över vårt land och den resa vi gjorde under 1900-talet är samtidigt förenande.

Nu står vi inför nya samhällsproblem som ska lösas. Brister i sjukvård, skola, pensioner och äldreomsorg. Segregationen. Klimathotet. Klyftan mellan stad och landsbygd. Gängbrottslighet och skjutningar. Det är problem som är fullt möjliga för oss att lösa – om vi gör det tillsammans.

Fler är i jobb sedan regeringen tillträdde, vi har höjt pensionerna, mer än fördubblat satsningarna på klimatomställningen och stärkt välfärden med många fler anställda i skola, vård och omsorg. Men vi behöver rusta Sverige inför framtiden.

Det ska ske genom samarbete och reformer som präglas av de värderingar som byggt Sverige starkt:

Vi socialdemokrater kommer alltid sätta välfärden, i hela landet, främst. Ska vi bygga ett starkare samhälle, är det centralt med bra utbildning, god omsorg och att alla som behöver får vård i tid efter behov och inte efter plånbok, oavsett vart i landet man bor. Därför kommer vi Socialdemokrater alltid att prioritera ökade resurserna till välfärden, i hela landet.

Pensionerna ska höjas. Den som gjort sin plikt ska också kunna kräva sin rätt. Under förra mandatperioden fick pensionärer i genomsnitt 1600 kronor mer i plånboken varje månad. I budgeten för 2020 förbättrar vi ekonomin för de med lägst pensioner och fortsätter avskaffandet av pensionärsskatten. Men vi behöver göra mer.

2021 ska vi höja pensionerna för de som arbetat ett helt yrkesliv och på sikt vill vi höja den samlade pensionen till 70 procent av slutlönen.

Fokus framöver är snabb integration. Sverige tog ett mycket stort ansvar under flyktingkrisen 2015. Vi har nu lagt om migrationspolitiken och står upp för en ordnad och reglerad migration. Ska människor som beviljas asyl i Sverige bli en del av samhället, kan inte Sverige ta en oproportionerlig del av ansvaret för flyktingmottagandet.

Vi värnar asylrätten i Sverige, i Europa och i världen, men ansvaret måste vara solidariskt och gemensamt. Vi vill också få bort fusk och utnyttjande av arbetskraft och koncentrera arbetskraftsinvandringen till bristyrken.

Fokus nu är snabbare integration. Den som får stanna ska snabbt in i arbete och bli en del av samhällsgemenskapen genom att lära sig svenska och de värderingar som präglar Sverige.

Tryggheten ska öka. Kampen mot hederskultur och hedersbrott ska vara kompromisslös. Alla oavsett kön, plats eller tid på dygnet kunna röra sig och känna trygghet och man ska kunna lita på att polisen finns när den behövs. Vi ska vara stenhårda mot brotten med skärpta straff, starkare verktyg till polisen och 10 000 fler polisanställda. Men vi är också stenhårda mot brottens orsaker så att kriminalitet aldrig ska behöva bli ett alternativ för unga.

Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Klimatkrisen är kanske mänsklighetens största utmaning. Men det är en utmaning vi klarar av, och en möjlighet vi ska ta.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, det är nästa steg i vårt samhällsbygge.

När svensk industri är först med att bli fossilfri kan de exportera. Det skapar klimatnytta i andra länder – och fler jobb här. Det ger mer pengar till pensioner, skola och välfärd. Och – vi räddar klimatet, vi räddar vår framtid och vi kan se våra barn i ögonen.

Detta reformarbete kommer vara möjligt tack vare samarbetet med andra partier. Med Januariavtalet som grund har vi brutit blockpolitiken och skapat förutsättningar för att långsiktigt lösa de samhällsproblem vi står inför i en orolig omvärld.

Alternativet hade varit en historiskt konservativ M/KD-regering med stöd av SD, vars politik gynnar de redan välbärgade och skapar klyftor mellan människor.

Sverige blev ett framgångsland genom att vi gemensamt tog ansvar för de problem som fanns och löste dem tillsammans. Så ska vi fortsätta att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.


Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE