Ta kvinnors värk och rädsla på allvar nu

Vårdförbundet: Sex punkter för bättre kvinno- och mödravård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alldeles för länge har kvinnor som söker vård för besvär efter förlossning, preventivmedelsrådgivning och amningsfrågor eller som känner rädsla inför sin kommande förlossning inte fått tillräckligt bra vård och behandling. Det är dags att rusta upp kvinnosjukvården, skriver Vårdförbundet.
Alldeles för länge har kvinnor som söker vård för besvär efter förlossning, preventivmedelsrådgivning och amningsfrågor eller som känner rädsla inför sin kommande förlossning inte fått tillräckligt bra vård och behandling. Det är dags att rusta upp kvinnosjukvården, skriver Vårdförbundet.

DEBATT. Journalisten Lisa Bjurwalds bok om kvinno- och mödravården sätter fingret på något fundamentalt – kvinnors negativa upplevelser av mödra- och förlossningsvården är en varningssignal, och kvinnosjukvården som helhet måste uppgraderas.

Alldeles för länge har kvinnor som söker vård för besvär efter förlossning, preventivmedelsrådgivning och amningsfrågor eller som känner rädsla inför sin kommande förlossning inte fått tillräckligt bra vård och behandling. Det är dags att rusta upp kvinnosjukvården.

Vårdförbundet organiserar drygt 5 300 av Sveriges barnmorskor och har receptet för att bota bristen på tillgänglig vård för landets alla kvinnor.

Kärnfrågan när det gäller problemen i kvinnosjukvården är bristen på barnmorskor, eller snarare bristen på tillräckligt goda arbetsvillkor för barnmorskor. Barnmorskornas arbetssituation är i dag så hårt pressad att många inte orkar arbeta heltid. Bristen på kollegor fyller dygnet med stress och orimliga krav, vilket ibland drabbar de kvinnor som söker vårdens hjälp.

Det är dags att ta kvinnors värk, rädslor och besvär på allvar. Barnmorskor har ofta rätt kunskap för att kunna bemöta kvinnornas olika problem kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa.

Men det krävs rätt förutsättningar och i vissa fall behöver också kunskapen höjas. Kvinnor måste få veta att de kan få hjälp med sina besvär och det behövs enklare, mer tillgängliga vägar för att nå kvinnosjukvården. Det kan vi lösa genom att:

  • Öka möjligheten för kvinnor som lider av förlossningsrädsla (ungefär var femte kvinna) att få rätt stöd. Förbättra villkoren för till exempel ”caseloadmodellen” där barnmorskan följer kvinnan genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården.
  • Underlätta möjligheten och förbättra villkoren för forskande barnmorskor så att kvinnorelaterade besvär kopplade till exempelvis klimakterium, endometrios, bristningar och amning får en högre status i vården.
  • Barnmorskor inom förlossningsvården ska endast ansvara för en aktiv förlossning i taget för att kunna erbjuda det stöd som den födande kvinnan behöver.
  • Skapa förutsättningar för större individuell handläggning av kvinnor som besöker barnmorskemottagningar. I nuläget är tidspressen alltför stor för att varje enskild kvinna ska kunna få möjlighet till den vård och stöd som just hon behöver.
  • Ge barnmorskor möjlighet att leda förlossningsenheter för kvinnor med lågriskgraviditeter. Forskningen stödjer möjlighet för att kvinnor med okomplicerade graviditer ska kunna göra medvetna val om var de önskar föda. Använd gärna Norge som förebild när det handlar om mindre förlossningsenheter. I Norge är dessutom spädbarnsdödligheten lägre än i Sverige.
  • Barnmorskor måste värderas och få lön utifrån sin kompetens. För att nå samma nivå som andra akademiska yrken, som har samma utbildningslängd och liknande svårighetsgrad, måste livslönen höjas med minst 30 procent.

I takt med att vården utvecklas och forskningen går framåt så måste också vården förändras. Vetenskapliga studier visar att bristande stöd har stor negativ inverkan vid förlossningsrädsla, under förlossningsarbete, vid amningsrelaterade frågor eller symtom uppkomna under klimakteriet.

Då måste vården bygga på det så att kvinnor kan känna tilltro till vården och få rätt utredning och behandling, utan långa väntetider. Något annat är oacceptabelt i svensk kvinnosjukvård år 2019. Politiker och beslutsfattare i vården, ta chansen och säkra en bättre vård för landets kvinnor – lyssna på oss barnmorskor i Vårdförbundet!


Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet
Emma Jonsson, barnmorska på BB Karolinska Huddinge och styrelseledamot i Vårdförbundet Stockholm
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE