Fokus får inte bara ligga på de rikaste

MP:s språkrör: Avgörande för oss i förhandlingarna är en bra klimatpolitik och medmänsklighet

  • Aftonbladet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

DEBATT. I somras fick vi i Sverige en försmak av klimatförändringarnas effekter. Skogar brann okontrollerat. Torka slog ut stora delar av jordbrukets skördar. Bönder tvingades nödslakta boskap. Brunnar sinade och äldreboenden, skolor och sjukhus blev olidligt varma.

Detta var sommaren då klimatfrågan gick från att vara en framtidsfråga till att bli en nutidsfråga. Effekterna visade sig här och nu. Inte i en forskningsrapport om framtiden utan bokstavligen i luften och runt knuten.

Klumpen i magen från sommaren finns fortfarande kvar hos de allra flesta av oss. Klimatförändringar är i dag det som oroar svenskarna allra mest inför framtiden. Mer än till och med terrorism och ekonomisk nedgång.

Med all rätta har barn och unga börjat ställa oss vuxna mot väggen med obekväma frågor. Barn demonstrerar nu i land efter land. Det är deras framtid det handlar om. De förstår att sommaren var en försmak på resten av deras liv och att de måste avkräva oss ansvar för sin framtid.

Vi har chansen att bli den modiga generationen. Den som våra barn kan beskriva med stolthet snarare än ilska. Som inte valde att döva sin oro utan som vågade göra det som krävdes.

Vi har den chansen nu, att vända ointresse och handlingsförlamning till handlingskraft och förändring.

Just nu pågår FN:s tjugofjärde klimattoppmöte i Katowice, Polen. Mötet är det viktigaste sedan Parismötet 2015, då världens ledare enades om ett nytt klimatavtal. Vid detta möte ska världens ledare komma överens om hur Parisavtalet ska genomföras i praktiken, vilka regler som ska gälla för att säkerställa att målet om att hålla uppvärmningen väl under två grader kan nås.

Samtidigt pågår regeringsförhandlingar i Sverige. Miljöpartiet har gått in i dessa förhandlingar med vetskapen och övertygelsen om att vi behöver en klimatregering som fortsätter att gå före i det internationella klimatarbetet. Som med kraftfull politik fortsätter att ta Sverige ur fossilberoendet och gör det lätt för oss att leva klimatsmart.

Vi vet att det är avgörande att det finns länder som går före och visar vägen för att förhandlingarna ska lyckas. Den svenska delegationen kan med gott samvete packa ner trovärdighet i väskan när vi reser ner till Katowice.

I Paris 2015 var Sverige bland de första att ta vårt ansvar för klimatfinansiering till fattiga länder, något som då gjorde att andra länder följde efter och som skapade det förtroende mellan fattiga och rika länder som behövdes.

Sedan dess har vi bedrivit en klimatpolitik på hemmaplan som gjort att världens miljörörelse ställer oss högst på prispallen när de rankar världens länder.

De senaste åren har Sverige investerat stort i förnybar energi, grön infrastruktur och industrins omställning. Vi har höjt miljöbudgeten med 110 procent och gjort det dyrare att släppa ut koldioxid. Vi har tagit de första stegen mot att bli världens första fossilfria välfärdsland. Sveriges är ett litet land, men vår röst väger tungt i Katowice.

Vi är beredda att lyssna på andra partier, ta ansvar och göra kompromisser för att Sverige får en regering, skriver Isabella Lövin och Gustav Fridolin.

Foto: TT

För att det ska bli möjligt att ta oss ur fossilberoendet krävs att ett antal politiska klimatreformer blir verklighet. Det är våra centrala ingångar i regeringssamtalen.

Sverige behöver till exempel en bred skattereform med grön skatteväxling, där skatten höjs på miljöskadlig verksamhet och sänks på exempelvis arbete.

Miljöpartiets ingångar handlar om kraftfulla åtgärder för klimatet – om att skapa en trygg, säker och klimatvänlig infrastruktur för transporter av gods och människor, ett tydligt besked att vi investerar i snabba moderna höghastighetståg, ett hållbart bostadsbyggande, en bevarad biologisk mångfald, friska och levande hav, och en sund livsmedelsproduktion och human djurhållning – men de handlar också i lika hög grad om att utjämna dagens växande ekonomiska klyftor och långsiktigt trygga välfärden.

Klimatutmaningen är den största vi som mänsklighet stått inför. Vi kommer bara klara den om vi möter den tillsammans. Det gäller globalt, men det gäller också här hemma. Vårt ledarskap i världen är avgörande. Men ska vi klara att gå före måste vi vara ett land som hänger ihop.

Vi är beredda att lyssna på andra partier, ta ansvar och göra kompromisser för att Sverige får en regering. Miljöpartiet prioriterar inte sänkta skatter för de rikaste, men i det läge vi är så kommer den ekonomiska politiken innehålla också sådant som är viktigt för andra partier.

Det får inte innebära att det bara blir fokus på de som redan har. Vi vill satsa på de som har det tuffast, på minskad segregation och på alla som lever med de minsta ekonomiska marginalerna. En ny regering behöver en solidarisk politik, laga revorna i LSS, mota den psykiska ohälsan bland unga och stärka medmänskligheten i flyktingpolitiken.

I en förhandling med flera parter blir det ett givande och tagande. Det som är avgörande för oss är att en ny regering har en tillräckligt bra politik för klimatet och för medmänsklighet. Vi går in i mötesrummen med målet att det är dit förhandlingarna ska leda, och med inställningen att vi är ett av flera partier som gemensamt kan ta ansvar för Sverige.

Det finns en risk att världen drabbas av hopplöshet inför klimatfrågans stora utmaningar. Utsläppen globalt har nu börjat öka igen. Samtidigt finns starka krafter som motarbetar de internationella klimatförhandlingarna.

USA och Brasilien styrs av ledare som båda ifrågasatt klimatförändringarnas allvar, och som på olika sätt bedriver en politik som går åt fel håll. I flera europeiska länder har högerextrema partier fått politiskt inflytande, och styrt politiken i en helt annan riktning. Det enda botemedlet mot hopplöshet är tydlig handling som i sin tur ger världen hopp.

Sverige måste visa världen att en grön omställning är möjlig. Det bästa sättet att vara ett vaccin mot de krafter som nu vill ge upp är att vara föregångare.


Isabella Lövin
Gustav Fridolin
Språkrör för Miljöpartiet de gröna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN

Spelet om regeringsmakten

Miljöpartiet

Isabella Lövin

Gustav Fridolin

Klimatutmaningen

Klimatförändringar