ÅSIKT

Rusta upp vårt försvar på Gotland

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

S: Utvecklingen i Ukraina bekräftar behovet – ön viktig även för våra grannländer

Foto: Peter Hultqvist (S), Åsa Lindestam (S) och Urban Ahlin (S).

Utvecklingen i Ukraina är mycket oroande och allvarlig. Efter ett snabbt beslut i ryska federationsrådet gavs Vladimir Putin tillstånd att intervenera i Ukraina med militära medel. Motivet för beslutet uppgavs vara skydd åt ryska minoriteter i landet. De åtgärder Ryssland vidtar i Ukraina strider mot internationell lag och folkrätten. Det sänder också en oroande signal till våra grannländer Estland, Lettland och Litauen som också har ryska minoriteter i befolkningen.

Det som nu sker i vårt lands närhet ger anledning till att skärpa den säkerhetspolitiska analysen inom ramen för försvarsberedningens arbete. Rysslands agerande förstärker bilden av en auktoritär regim som är beredd att gå mycket långt för att nå sina mål. Här handlar det nu om en direkt intervention i ett land som gränsar till våra grannländer. Allt detta påverkar självfallet den svenska och nordiska säkerhetssituationen. Sedan försvarsberedningen presenterade sin säkerhetspolitiska rapport i maj förra året har utvecklingen i vårt närområde tyvärr gått åt fel håll.

Händelseutvecklingen bekräftar också vikten av att det från svensk sida vidtas åtgärder för att öka den militära närvaron på Gotland. Det kan handla om luftvärn, marina enheter eller en generellt ökad övningsverksamhet. Gotland har ett avgörande strategiskt läge i Östersjön och utgör ett svenskt territorium som aldrig får uppfattas vara i ett säkerhetspolitiskt vakuum. I en krissituation har Gotland en central betydelse för såväl Sverige som våra grannländer.

Självfallet hoppas vi att läget i Ukraina kan trappas ned. De direkta parterna måste verka för avspänning och söka diplomatiska lösningar på krisen. En öppen konflikt måste undvikas i Europa. Här har FN och EU centrala roller att spela.

Ukrainas territoriella integritet och folkrätten måste respekteras. Ryssland måste avstå från att öka konflikten och istället söka dialog. Samtidigt måste Ukrainas nya regering vara inkluderande och representera hela den ukrainska befolkningen. EU måste tydligt uttala att det är det ukrainska folket som själva måste få välja sin framtid. Till skillnad från ryska hot ska EU utgöra en positiv kraft. EU ska därför tydligt uttala att alla europeiska länder har rätt att bli medlemmar i EU när de uppfyller kraven.

Det är Ukrainas egen befolkning som ska styra sin egen framtid. EU måste hela tiden hålla dörren öppen för alla europeiska länder, inklusive Ukraina, att bli medlemmar.

Det är inte rimligt att ryska hot och militär intervention ska tillåtas att förhindra en sådan utveckling.

Peter Hultqvist (S),

ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Urban Ahlin (S),

vice ordförande i riksdagens utrikesutskott.

Åsa Lindestam (S),

ledamot i försvarsutskottet och försvarsberedningen.