Debatt

Långsiktighet gör Piteå till bästa skolkommun

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Lärarförbundet: I dag presenterar vi årets rankning

Eva-Lis Sirén.
Eva-Lis Sirén.

Piteå är Sveriges Bästa skolkommun 2013, följt av Vellinge och Luleå. Det visar vår årliga rankning som offentliggörs i dag. Skillnaderna mellan Piteå och kommunerna på den nedre delen av listan är orimligt stora.

Att skolan ska ge alla elever likvärdiga förutsättningar är en grundbult i den svenska utbildningspolitiken. Men rapport efter rapport visar att det är dåligt ställt med detta ute i landet.  Alla barn får inte samma förutsättningar. En konsekvens av det är att skolresultaten skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner.

Men glädjande i årets undersökning är att skillnaderna mellan kommunerna har minskat. Det är en direkt följd av att många har satsat på ökade resurser till skolan. En kommun som har lyckats vända en dålig sits är Älvdalens kommun i Dalarna. De har klättrat från plats 252 till 76 och är därmed Årets Skolförbättrare 2013.

Kloka kommuner inser att allt börjar med en bra skola. Det handlar om att prioritera och välja att satsa på elever och lärare. Genom att satsa på skolan attraheras fler till kommunerna, och fler kommuninvånare innebär bättre förutsättningarna för en bra välfärd. Skolan kvalitet är en viktig utmaning för kommunerna.

Vad är det då som skapar en bra skola? Det som är allra viktigast för elevens resultat är läraren. Bra lärare än nyckeln till en bra skola. Tyvärr är läraryrket inte ett tillräckligt attraktivt yrke i dag. Lärarna har halkat efter i löneutvecklingen och alltför mycket tid går åt till administration och andra arbetsuppgifter. Unga människor väljer andra yrken och många som arbetar som lärare funderar på att hoppa av. Samtidigt går en fjärdedel av alla lärare i pension inom en tioårsperiod. Om sju år beräknas vi sakna så många som 43 600 lärare. Vi står inför en nationell lärarkris.

Detta riskerar att bli mycket problematiskt för kommunerna. Tillgången till bra lärare är helt avgörande för att kunna visa goda skolresultat. Kommunerna kommer att få stora bekymmer med att rekrytera behöriga lärare om de inte gör sin del för att öka läraryrkets attraktivitet.

Med rankningen Bästa skolkommun vill Lärarförbundet sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Vi vill också sätta ljus på alla goda exempel som finns runt om i landet. Bra skolkommuner förtjänar att uppmärksammas!

Gemensamt för topp tre i rankingen, Piteå, Vellinge och Luleå, är att de genom åren visat stabila resultat. En bra skola är ingenting man fixar på en kafferast. Men med långsiktigt arbete, fokus på rätt saker och genom att avsätta resurser dit det behövs kan man komma långt.

Det finns en stor förbättringspotential ute i landet. Även de kommuner som är bäst har jobb att göra på hemmaplan. Det handlar om att prioritera elever och lärare och styra resurserna så att de gör nytta.

Alla kommuner bör vara intresserade av att visa goda skolresultat. Nyckeln till detta är bra lärare. Och för att rekrytera de bästa lärarna krävs bra lön, bra arbetsmiljö och goda möjligheter för lärarna att vara lärare. Kommer dessa saker på plats, leder det också till en positiv spiral som lockar fler till yrket.

Alla kommuner borde vilja bli Sveriges Bästa skolkommun. Får att nå dit krävs målmedvetet arbete. Till de kommuner som inte placerade sig så bra vill vi säga: gå hem och gör er läxa, då går det kanske bättre nästa år.

Eva-Lis Sirén

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skola & utbildning

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning