Låt det kosta 1 krona att starta aktiebolag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Annie Lööf (C): Brist på kapital ska inte hindra drömmen om eget företag

Annie Lööf (C).
Annie Lööf (C).

Alla pratar om jobben. Men väldigt få pratar om dem som skapar dem: företagarna. Deras slit och risktagande bygger grunden för en skola i världsklass, bra vård och en omsorg att vara stolt över. Därför måste attityderna och statusen för företagare och entreprenörer förändras. Därför måste det bli lika självklart att vara entreprenör som anställd, något som dagens unga redan har förstått.

Dagens unga är mer positiva till att starta företag än andra i befolkningen. Fler unga svarar i Tillväxtverkets entreprenörskapsbarometer att de hellre vill vara egen företagare än anställd. En majoritet, 68 procent, säger att de kan tänka sig att bli företagare.

Ungas drivkrafter i arbetslivet ser också annorlunda ut än övriga befolkningens. I samma undersökning som ovan beskriver unga under 30 år att drivkrafterna främst handlar om att få arbeta självständigt, förverkliga sina idéer och nå personlig utveckling. Detta vill de unga helst göra tillsammans med andra och majoriteten svarar att de vill ha anställda. 

Kanske har vi i dag världens mest entreprenöriella generation. För dagens unga är det viktigare att jobba med något som stödjer egna värderingar och få möjlighet att utvecklas än att tjäna så mycket pengar som möjligt. Kunskapsspridning och den globala kommunikationen har aldrig varit så stor sedan internet gjorde intåg i våra liv. Det ger stora möjligheter för dagens unga att gå från ide till handling med hela världen som marknad.

Regeringen har tidigare sänkt kapitalkravet vid start av aktiebolag från 100 000 kronor till 50 000 kronor. För att ytterligare sänka trösklarna för entreprenörskap och företagande vill jag göra det än enklare att starta aktiebolag. Ett sätt att göra detta är att sänka kapitalkravet för start av aktiebolag från dagens nivå på 50000 kronor till 1 krona, i nivå med till exempel Storbritannien.

Detta är också något som Världsbanken föreslog Sverige i sin senaste rapport för att stärka just ungas entreprenörskap.

Att sänka kapitalkravet är inte det samma som att sänka kraven på företagen. Redan i dag är du i praktiken ofta personligen ansvarig, och behöver gå i borgen, för investeringar och lån. Naturligtvis kan en företagare välja en högre kapitalnivå, men min ingång är att brist på initialt kapital inte ska vara det som står i vägen för drömmen om ett eget företag, eller för att en god idé ska nå marknaden.

Mot min och regeringens politik står oppositionens förslag om att tredubbla kostnaden för att anställa unga och egenavgiften för de unga som vill driva företag. Dessutom vill de fördubbla momsen för restauranger där många unga jobbar. Besöksnäringen och dess företag kallar förslagen för Dubbelstöten. Det är ett talande namn på förslag som drar undan mattan för de unga, som vill jobba eller driva eget.

Ska vi få fler jobb i Sverige behövs fler och växande företag. Ungas vilja till företagande måste tas på allvar och vägarna till att driva eget måste bli enklare. Det krävs en grundförståelse för företagsamhet för att det ska bli möjligt. Högre skatter ligger inte överst på listan över vad som stärker företagsklimatet och ökar attraktiviteten att bli företagare.

Annie Lööf

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN