ÅSIKT

Gör kontanter till undantag i handeln

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Handels: Väpnade rån allt vanligare – riksdagen måste agera

Julhandeln pågår för fullt. För många inom handeln är december årets stora månad, inte minst för detaljhandeln – för leksaksbutiker är julklappsförsäljningen helt avgörande för årsförsäljningen.

Handels skickade nyligen ut en enkät, egentligen en enda fråga, till samtliga ledamöter i Sveriges riksdag: Tycker du att regeringen bör ta fram ett lagförslag för sluten kontanthantering?

Vi vill veta hur de som styr och skapar lagar ställer sig till denna, för oss, mycket viktiga fråga. Är den viktig också för de 349 ledamöterna i riksdagen?

Riksdagen beslutade redan våren 2011 att regeringen skulle ta fram ett lagförslag för sluten kontanthantering, i samråd med arbetsmarknadens parter. Det tog mer än två och ett halvt år efter det innan någon från arbetsmarknadsdepartementet ens hörde av sig till oss!

På samma sätt med den övergripande utredningen om kontanthantering: regeringen fick 2010 i uppdrag av riksdagen att göra en utredning, på uppmaning av Riksbanken. När nu utredningen äntligen startat, tidigare i höst, riskerar den att först bli klar sent nästa år.

Handels kräver att slutna kontanthanteringssystem blir norm. Det ska vara huvudprincipen, med möjlighet till undantag. Vi kan aldrig acceptera att den som gör sitt arbete lever under ständigt hot när säkerheten enkelt kan stärkas. Ökningen av butiksrån är alarmerande. Statistik från Brå visar en kraftig ökning i år och särskilt oroväckande är att det är de väpnade rånen som ökar mest. Vid vart tredje butiksrån använder gärningsmän nu skjutvapen. De tre första kvartalen i år visar en ökning med över 17 procent jämfört med samma period förra året.

Både vi och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel ser också ökade risker med det förestående sedelbytet där alla sedlar och mynt ska bytas ut, fram till 2017. I praktiken är det ute i handeln bytet kommer att ske. Ökade mängder kontanter där ökar ytterligare utsattheten för de anställda. Medan vi ofta diskuterar hur män i bepansrade fordon säkrast hanterar kontanter är det tyst om butikspersonalen, som dessutom ofta arbetar på just de tider då de flesta rån begås. Andra yrkesgrupper skyddas, med all rätt, från riskerna med kontanthantering. Så rullar till exempel kollektivtrafiken vidare betydligt säkrare för bussförare i många städer. Många bankkontor har helt upphört med kontanthantering. Det är bra. Men problemet har inte upphört utan flyttats – rakt in i butikerna.

Vi vet att var fjärde Handelsmedlem inom detaljhandeln känt sig hotad på jobbet. Vi har tyvärr också många medlemmar med egna traumatiska erfarenheter av rån och våld på arbetsplatsen, i värsta fall genom att i upprepade fall utsatts för rån eller rånförsök på jobbet.

Kreditkort är inte det enda alternativet i ett säkrare betalsystem. Mobila betallösningar är i dag en snabbt växande bransch och kedjor som Willys och Hemköp gör bland annat försök med betal-appar. Hos den enskilde handlaren ligger ett stort ansvar att omgående minimera riskerna. Björn Ulvaeus gjorde nyligen ett uppmärksammat utspel där ett sätt för säkrare arbetsmiljö framhölls - på Abba the Museum har kontanter helt uteslutits. Trots att olyckskorparna kraxade fungerar det alldeles utmärkt där. Nu är den lösningen i alla sammanhang inte en realistisk väg än. Däremot Handels krav på slutna kassasystem och att ensamarbete ska undvikas, framför allt i utsatta miljöer och på utsatta tider.

Vi väntar nu svar på vad de styrande i landet anser om regeringens uppdrag att ta fram ett lagförslag gällande sluten kontanthantering. Vi hoppas att de delar vår uppfattning av vikten av ett sådant lagförslag, vi kräver konkreta åtgärder för att butikspersonalen ska få en säkrare vardag.

Lars-Anders Häggström

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle