Vi är överens – så här höjs pensionsåldern

Pensionsgruppen: Våra förslag för bättre pension och mer hållbart och längre arbetsliv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu tar vi i Pensionsgruppen vidare överenskommelsen och presentera färdiga förslag för de sämst ställda pensionärerna och ett längre och mer hållbart arbetsliv, skriver debattörerna.
Nu tar vi i Pensionsgruppen vidare överenskommelsen och presentera färdiga förslag för de sämst ställda pensionärerna och ett längre och mer hållbart arbetsliv, skriver debattörerna.

DEBATT. För drygt ett år sedan slöt vi, sex av riksdagens partier, en bred politisk överenskommelse för att trygga pensionerna. För många får för lite i pension. Pensionerna måste höjas.

Nu kan vi ta vidare överenskommelsen och presentera färdiga förslag för de sämst ställda pensionärerna och ett längre och mer hållbart arbetsliv.

Vi har redan tillsatt en delegation som ska kraftsamla mot åldersdiskriminering. Vi har påbörjat reformeringen av premiepensionssystemet så att det ska bli tryggare och enklare. Vi har beslutat ett åtgärdsprogram för jämställda pensioner och gjort AP-fondernas placeringar mer hållbara. Nu tar vi två ytterligare och helt nödvändiga steg för höjda pensioner.

Vi vill förbättra pensionerna för de som har det tuffast. Under lång tid har inkomstskillnaderna mellan de pensionärer som tar del av grundskyddet och övriga samhället ökat.

Därför kommer vi 1 januari 2020 förbättra pensionerna för de som har de lägsta inkomsterna.

  • Garantipensionen höjs med 200 kronor.
  • Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor eftersom vi vet att bostadskostnaderna ökat under många år.

Tillsammans kommer det betyda kraftiga förbättringar för de pensionärer som har det svårast. 800 000 pensionärer kommer få mer i plånboken och för den som enbart har garantipension och en hög hyra kommer det innebära över 1100 kronor mer i månaden.

Det ska fortfarande alltid löna sig att ha arbetat.

Vi måste också göra insatser på lång sikt. I Sverige lever vi allt längre. Medellivslängden ökar med 3,5 timmar varje dygn och vi lever nära 3 år längre i dag jämfört med när pensionssystemet kom på plats.

Det är positivt, men innebär att pensionerna blir lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. Om ingenting görs kommer pensionerna sjunka för varje generation. Det kan vi inte tillåta.

För att ha bra och trygga pensioner måste arbetslivet bli mer hållbart och längre. Vi måste, på samma sätt som länder i vår omvärld, inte minst Danmark och Finland, successivt höja åldersgränserna i pensionssystemet.

I dag finns ingen fast pensionsålder och det kommer det inte göra i framtiden heller. Du ska kunna bestämma när du vill gå i pension.

  • Lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs år 2020 från 61 till 62 och därefter till 63 år 2023 och till 64 år 2026.
  • Samtidigt höjs rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden för den som vill, den så kallade LAS-åldern, år 2020 från 67 till 68 och till 69 år 2023. Den knyts sedan till medellivslängdsökningen.
  • Åldern för att ta ut garantipension höjs från 65 till 66 år 2023 och 2026 knyts den till den fortsatta medellivslängdsökningen, vilket beräknas innebära en höjning till 67 år. Ett undantag görs dock för de som redan har arbetat ett långt arbetsliv.

Långsiktigt hållbara pensioner förutsätter ett hållbart arbetsliv. Därför krävs större förändringar än justeringar i pensionssystemet. När åldersgränserna höjs följer trygghetssystemen, som sjukförsäkring och a-kassa, med.

Människor ska orka hela vägen och därför är möjligheten att ställa om under arbetslivet central. Även tidpunkten för inträdet på arbetsmarknaden är viktig. Vi är därför överens om att öka möjligheterna till vidareutbildning och karriärväxling och få på plats nya arbetsmiljö- och utbildningsåtgärder.

Pensionssystemet är ett av våra absolut viktigaste trygghetssystem. Därför är vi glada att sex partier tillsammans nu tar ansvar och slår fast förutsättningar för höjda pensioner. I dag och på lång sikt.

Alla som har varit med och byggt upp vårt land ska få en trygg och bra pension. Det handlar om trygghet för dagens och morgondagens pensionärer, till och med våra barn och barnbarn.


Annika Strandhäll, ordförande i Pensionsgruppen (S)
Katarina Brännström (M)
Solveig Zander (C)
Hans Eklind (KD)
Mats Persson (L)
Janine Alm Ericson (MP)
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Teresa Carvalho (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ämnen i artikeln