ÅSIKT

Ni sviker vårt land – släpp era konflikter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Vi politiker med utländsk bakgrund måste göra oss av med etnisk politik

Foto: Politiker måste i första hand intressera sig för frågor som är en utmaning för Sverige – inte lägga kraft på att driva utländska konflikter genom en etnisk politik, skriver centerpartisterna Can Savran och Mikail Yüksel.

DEBATT. Sverige har genom historien hållit dörren öppen för invandring. Efter 1960-talets stora arbetskraftsinvandring har landet blivit ett tryggt hem att leva i för många krigsdrabbade och förtryckta människor från hela världen. Invandringen har berikat och bidragit till nya tankar och lösningar. Både landet och politiken har med tiden påverkats av människor från andra kulturer. På ett sätt har även politiken kommit att bli mångkulturell.

Denna mångkultur har även fört med sig att vissa utländska konflikter dessvärre har importerats till Sverige. En del invandrare som har flytt från sina hemländer har inte gjort sig av med dessa utländska konflikter som inte berör det nya hemlandet.

Istället för att bearbeta alla fasor de har utsatts för och starta ett nytt liv så har de ibland införlivat dessa konflikter i sin nya vardag. 

Att vara intresserad av hemländernas politik är viktigt för många invandrare. Detta kan, i positiv bemärkelse bidra med nya perspektiv till det svenska politiska landskapet. Å andra sidan kan ett överdrivet intresse för hemländernas politik leda till oönskade konsekvenser.

Tyvärr verkar det som om några partier har blivit en plattform för politiker med utomnordisk bakgrund att driva vissa konflikter vidare. Den senaste tidens händelser i de rödgröna partierna tyder på detta. 

Naturligtvis menar vi inte att politiker med utomnordisk bakgrund ska förhålla sig neutrala till det som händer i hemländerna. Det är helt enkelt svårt att lägga något som man är uppväxt med, åt sidan.  

Vi själva uppfostrades med en ideologi som vi tar avstånd ifrån idag. Vår egen syn på människan och samhället har förändrats. Detta som ett resultat av den utbildning och de möjligheter som den svenska samhällsmodellen har gett oss.

Det gäller att vara öppen för förändring – men det kan ta sin tid. För några kan det ta flera år att inse det fruktlösa med att vara alltför upptagen med politiken i det gamla hemlandet. Det kan ta flera år innan politiskt intresserade inser vilka fantastiska möjligheter som finns i det demokratiska Sverige att kunna påverka det som berör oss här.

Att rikta sig till invandrargrupper genom att bilda språkavdelningar kan vara ett sätt att få dessa människor att engagera sig politiskt och integreras i samhället. Men ett alltför stort intresse för hemländernas politik kan innebära att utomnordiska väljare ställer sig utanför svenskt valdeltagande.

Ett uppenbart exempel är de utländska allmänna val som hålls i Sverige via ländernas ambassader. Människor som inte orkar gå till vallokalen, som ofta bara ligger några hundra meter från där man bor, och rösta i de svenska allmänna valen, reser däremot till Stockholm för att delta i hemländernas allmänna val. Detta riskerar på sikt att leda till utanförskap.

Därför bör politiker i första hand intressera sig för de frågor som är en utmaning för Sverige och dess befolkning. Att istället lägga sin kraft på att driva utländska konflikter genom en etnisk politik kan betraktas som ett svek mot det svenska samhället.

Det är dags för politiska partier att sluta blunda för sådana politiker bara för att vinna röster. 

När arbetslösheten är störst bland invandrare, det är bostadsbrist och det finns massor av nyanlända som väntar på att bli integrerade måste politikernas första prio vara att bemöta dessa utmaningar och inte riskera att misstänkas betjäna sina tidigare hemländer med en dold agenda. 

Som politiker är vår främsta uppgift att medverka till att förbättra det land som vi bor och verkar i. För oss innebär det att arbeta för att göra Sverige till ett ännu bättre land.

Can Savran, partistyrelseledamot (C)

Mikail Yüksel, vice ordförande (C) Göteborg

ARTIKELN HANDLAR OM