Debatt

Tårgas är ett farligt vapen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladet i fredags.

DEBATT

Det finns många fler

aspekter på problematiken med kvinnolicenser på pepparspray/tårgas än de Birgitta Ohlsson lyfter fram på Aftonbladet Debatt den 31 januari.

Jag är en av max en handfull (kanske är det bara jag?) som har fått licens på pepparspray. Bakom denna licens ligger givetvis grova brott riktade mot mig.

När man hävdar att alla kvinnor bör få bära vapen, vilket försvarssprayerna faktiskt är, har man missat en viktig poäng. Dessa vapen kan komma att användas i ickeakuta situationer.

Vi klagar på USA som har liberala vapenlagar vilket resulterar i att omloppet av vapen är stort. Vi borde inte skapa samma problem i Sverige.

Sprayerna är allvarliga vapen som man inte leker med.

Jag är av uppfattningen att inte ens alla reellt hotade kvinnor borde bedömas som lämpliga att inneha vapen. Det är ett faktum att många hotade och misshandlade kvinnor återgår till misshandlaren (på grund av till exempel rädsla). Då får vi genast vapen i fel händer och det uppstår en farlig situation dels för kvinnan själv, dels för andra.

Vad som fattas är att polisen bör göra adekvata riskbedömningar då en kvinna utsatts för brott av närstående.

Det görs inte i dag. Med hjälp av riskbedömningen kan man ta ställning till skyddssprayfrågan också.

Jag tror att mitt fall är ett undantag som heter duga som beror på en enskild vardagshjälte inom polisen.

Jag är nämligen verksam inom nätverket Fågel Fenix och känner inte till att någon av de andra utsatta kvinnorna av polisen över huvud taget hört talas om att man kan få licens.

Den ansvarige för polisens eget test av pepparspray hade ingen aning om att en kvinna hade fått licens. Han blev förvånad.

(skribenten är anonym på

grund av hot mot sitt liv).

Josefine (www.fagelfenix.net)

Publisert: