ÅSIKT

Fel att ställa Rot mot nya bostäder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Sveriges byggindustrier: Båda behövs – och nu kan svartjobben öka

Regeringens förslag att Rot-avdraget ska sänkas från 50 procent till 30 procent är olyckligt. Det riskerar inte bara att drabba många människor som har behov av att renovera utan kan också få effekter för en hel bransch.

När dagens rot-avdrag infördes var ett starkt skäl att motverka svartarbete i konsumentsektorn. Sedan avdraget införts har det hjälpt till att skapa vita trygga arbeten, arbeten som tidigare utfördes helt eller delvis av svart arbetskraft med följd att hantverkare ställdes utanför trygghetssystemen av oseriösa aktörer.

Tack vare rot-avdraget har många seriösa företag fått en sund konkurrenssituation. Samtidigt får köparna en garanti för de arbeten som utförs. Även svenska folkets attityder till att köpa svart har ändrats högst påtagligt. I dag finns det nästan inga som frågar om de kan få arbetet utfört utan kvitto. Det här är något som alla seriösa aktörer i byggbranschen välkomnar.

Vi kan också se att rot-avdraget varit en god affär för staten. I praktiken har reformen varit självfinansierande och lett till många nya intäkter till statskassan i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter. Det har inneburit mer pengar till vår gemensamma välfärd.

Det här är en effekt av rot-avdraget som det sällan eller aldrig pratas om. Om samhället bara kan öka sina ansträngningar för att säkerställa en korrekt utbetalningskontroll och en genomlysning av företagens inbetalningar av sociala avgifter, skulle ytterligare betydande summor komma tillbaka till statskassan.

Regeringen motiverar sänkning av rot-avdraget med att man vill finansiera åtgärder för att fler unga och studenter ska komma in på bostadsmarknaden. Det är ett mål som vi i Sveriges Byggindustrier har stor förståelse för. Vi måste förbättra möjligheten för våra ungdomar att få sitt första boende.

Men att ställa en effektiv åtgärd som rot-avdraget mot åtgärder för ökad nybyggnation är fel. Båda är nödvändiga.

De åtgärder regeringen föreslår, subventioner riktade till produktionen, riskerar dessutom att slå fel. Det har prövats tidigare och har då lett till att kostnadsbilden i byggandet drivits upp. Hade regeringen verkligen velat få fart på byggandet hade exempelvis ett stöd på individnivå varit mer träffsäkert, än att kanalisera pengar till kommunerna för att de ska kunna ta fram billiga hyresrätter.

För att förändra situationen på bostadsmarknaden bör regeringen på utbudssidan fortsätta att effektivisera plan- och bygglovsprocessen samt koppla ihop bostads- och infrastruktursatsningar. På efterfrågesidan måste regeringen, tillsammans med berörda aktörer, hitta nya lösningar för såväl det ägda boendet som att finna stöd för resurssvaga hushåll.

Till exempel slår det obligatoriska amorteringskravet mycket hårdare mot det unga paret som vill in på bostadsmarknaden än mot de som redan är inne på marknaden. Sveriges Byggindustrier önskar därför en dialog för att se till helheten och lösa bostadsbristen.

En förändring av rot-avdraget kan vid första anblick inte förefalla så dramatisk. Men att förändra villkoren kan innebära att den attitydförändring som skett hos allmänheten kommer att förändras till det sämre. Intresset för svarta byggtjänster kommer att öka. Det vore djupt olyckligt att öppna upp för en sådan utveckling nu när vinden vänt och attityden till svarta tjänster är låg.

Ola Månsson

Vd Sveriges Byggindustrier

ARTIKELN HANDLAR OM