Yrkesutbildningarna behövs, M och KD

Almega: Gå inte i samma fälla som den rödgröna regeringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Företagen skriker efter yrkesutbildad arbetskraft: kockar, murare, undersköterskor, maskinförare, elmontörer, barnskötare och busschaufförer. Arbetsmarknadsutbildningen är ett snabbt sätt att lösa deras kompetensförsörjning, skriver Andreas Åström, Näringspolitisk chef, Almega, och Fredric Skälstad, Branschchef, Almega Utbildningsföretagen.

Foto: TT

DEBATT. Arbetsmarknadsutbildningen är hotad. Under de senaste åren har den socialdemokratiska regeringen minskat anslaget med 600 miljoner kronor.

I statsbudgeten, som riksdagens arbetsmarknadsutskott förväntas klubba före jul, föreslår Moderaterna och Kristdemokraterna ytterligare en kraftig bantning. Siktet är inställt på att utbildningen helt ska läggas ned om några år.

Det vore ett svårt slag mot alla arbetslösa som inte får en insats som leder till jobb och mot näringslivet som går miste om kompetenta medarbetare. I förlängningen drabbar detta Sveriges välstånd.

Företagen skriker efter yrkesutbildad arbetskraft: kockar, murare, undersköterskor, maskinförare, elmontörer, barnskötare och busschaufförer. Arbetsmarknadsutbildningen är ett snabbt sätt att lösa deras kompetensförsörjning.

Det handlar om korta, yrkesinriktade utbildningar särskilt skapade för branscher där det råder brist på personal. Utbildningen gör det med andra ord lättare för näringslivet och välfärden att rekrytera medarbetare med rätt utbildning och erfarenhet.

Forskarna på IFAU har konstaterat att utbildningarna leder till högre inkomster, ökad sysselsättning och lägre socialbidragsberoende

Det är oklart vilket faktaunderlag Moderaterna och Kristdemokraterna baserar sina förslag på. I vilket fall är det inte den samlade forskningen.

Arbetsmarknadsutbildningen är ett av de mest framgångsrika arbetsmarknadspolitiska programmen just nu. Nästan varannan arbetslös får en anställning efter avslutad utbildning.
Inom vissa efterfrågade kompetenser får nio av tio jobb.

Forskarna på IFAU har konstaterat att utbildningarna leder till högre inkomster, ökad sysselsättning och lägre socialbidragsberoende, både på kort och lång sikt. Till detta kan läggas utvärderingar från Riksrevisionen, Statskontoret och Arbetsförmedlingen.

KD vill ersätta arbetsmarknadsutbildningen med yrkesvux. Men utbildningarna har olika regelverk, målgrupper och förutsättningar.

De arbetslösa behöver mer motiverande insatser, högre lärartäthet, större anpassning av utbildningen och längre utbildningstid än studiemotiverade elever inom yrkesvux.

Statskontoret, expertmyndigheten för en effektiv statsförvaltning, konstaterar att detta är en viktig förklaring till varför utbildningen har en något högre kostnad än yrkesvux.

Jämför i stället med den förra regeringens arbetsmarknadspolitiska flaggskepp
extratjänsterna. Under 2017 och 2018 har extratjänsterna kostat 5,4 miljarder kronor och gett sammanlagt 185 personer ett riktigt jobb. Det är en ineffektiv insats som omedelbart borde skrotas.

Med rätt reformer kan arbetsmarknadsutbildningen bli ännu bättre. Vi vill återinföra målet om att 70 procent av deltagarna inom tre månader efter utbildningen ska ha ett arbete. Det ökar arbetsförmedlarnas motivation att skicka rätt personer på utbildning och sedan matcha dem mot jobb.

Därutöver bör en del av ersättningen till utbildningsanordnarna vara baserad på resultat. Hög utbildningskvalitet och många personer i arbete ska premieras. Anordnare med låga resultat bör helt sorteras bort.

Vår uppmaning till Moderaterna och Kristdemokraterna är att inte gå i samma fälla som den rödgröna regeringen. Hastverk och ogenomarbetade förslag kritiserades hårt av lagrådet och expertmyndigheter. I stället måste reformerna vara ordentligt beredda och ha noggrant utarbetade konsekvensutredningar.

Vi kommer därför att bjuda in de gruppledarna från M och KD i arbetsmarknadsutskottet för att diskutera hur vi kan få en evidensbaserad arbetsmarknadspolitik. Det finns en samsyn oss emellan – inte minst om Arbetsförmedlingens framtid.

Vårt gemensamma mål är att fler ska komma i arbete. Arbetsmarknadsutbildningen är en viktig väg dit.


Andreas Åström, Näringspolitisk chef Almega
Fredric Skälstad, Branschchef Almega Utbildningsföretagen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Därför är det svårt för flyktingar att få jobb

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Småföretagarna är vår nya arbetarklass

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Det är dags att testa medborgarlön i Sverige

Publisert: