Ta avstånd från signalspaning i kabel, Miljöpartiet!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Maria Ferm, Grön Ungdom.
Maria Ferm, Grön Ungdom.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt en gemensam följdmotion till regeringens proposition om FRA-lagen, ”Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning”, som inte tar avstånd från den massavlyssning som signalspaning i kabel per automatik innebär.

Det är inte i linje med gröna värderingar kring integritet och människors rätt till privatliv. Grön Ungdom kräver att Miljöpartiet är tydliga och tar avstånd från signalspaning i kabel då det är en oacceptabel form av massavlyssning.

Miljöpartiet har precis avslutat en valrörelse där de blev största parti bland unga mellan 18-30 år. Alla etablerade partier förutom Miljöpartiet har tappat greppet om den unga generationen, vilket inte är så konstigt när de gång på gång sviker en ungdomsgeneration som bryr sig om integritet och planetens framtid.

När det gäller ödesfrågor för planeten som klimatförändringarna och integritetsfrågor - exempelvis fildelning och anti-övervakning - måste Miljöpartiet stå upp för grön politik även i förhandlingar med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiet har varit tydliga motståndare mot FRA-lagen och deklarerat att partiet inte kommer att acceptera massavlyssning. Därför är det viktigt att partiet meddelar att signalspaning i kabel inte är något De gröna kan acceptera.

För ett år sedan enades Miljöpartiet och Socialdemokraterna om att riva upp FRA-lagen efter nästa val och tillsätta en parlamentarisk utredning som ska ta hänsyn till ifall vi vill ha signalspaning med hänsyn till proportionaliteten, effektiviteten och integriteten. I följdmotionen som S, V och MP nu har lämnat in står att ”Signalspaning är då ett viktigt verktyg som behövs”, men att den ”avgörande frågan är dock på vilket sätt och i vilken omfattning som signalspaning ska få bedrivas.”.

Oppositionen anser också att ”Behovet av effektiv underrättelseinhämtning kan inte rättfärdiga att man nonchalerar grundlagens principer om rätten till fri och skyddad kommunikation”, men signalspaning i kabel utesluts inte och formuleringarna i motionen är ännu vagare än i uppgörelsen för ett år sedan.

Miljöpartiet har konsekvent röstat emot övervakningslagar och för öppenhet och personlig integritet både i Riksdagen och i EU-parlamentet. Det är frågor som alla gröna anser prioriterade och Miljöpartiets kongress tog för en månad sedan ställning för Grön Ungdoms förslag om att prioritera integritetsfrågor i förhandlingarna och arbetsgrupperna med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kongressen beslutade även att frågor som rör integritet också fortsättningsvis ska vara ett fokusområde för Miljöpartiet.

Det är därför anmärkningsvärt att företrädare för partiet skriver under en motion med S och V som inte tydligt står upp för denna linje. Partiet måste nu ta avstånd från signalspaning i kabel – för att tydliggöra att Miljöpartiet inte kommer att acceptera någon ”FRA-light”-version, som fortfarande kan innebära stora integritetskränkningar i medborgarnas privatliv.

Grön Ungdom vill därför att partiet tar avstånd från signalspaning i kabel, som en oacceptabel form av massavlyssning som staten inte under några som helst omständigheter ska utsätta medborgarna för. Vi tycker att Sveriges befolkning har rätt att veta ifall en rödgrön regering kommer att innebära risken att bli massavlyssnad eller inte.

Maria Ferm, språkrör för Grön Ungdom

Publisert: