ÅSIKT

Ta i från doktorn receptblocket

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Orimligt att läkare ska ha fri förskrivningsrätt livet ut

Debattören vill stoppa läkares rätt att skriva ut recept.

Grunden för hälso- och sjukvården är att den enskilde känner sig trygg – att både man själv och nära­ och kära ska få en god och säker vård när så behövs. Därför är det nödvändigt att diskutera­ mediciner och förskrivning av dessa. Alla läkare har i dag livslång rätt att skriva ut recept på alla registrerade läke­medel. Årligen­ tillkommer det många nya läkemedel som inte är prövade i stor skala och även för dessa gäller den fria förskrivningsrätten.

Det är dags att se över den fria förskrivningsrätten, då den inte­ hänger med i tiden. Utvecklingen av läkemedel har blivit så specialiserad och går så fort att det är mycket svårt att hålla sig upp­daterad och därmed kunna upprätthålla patientsäkerheten. Det kan inte vara rimligt att det med läkar­legitimation följer automatisk och självklar rätt att skriva ut vilken­ medicin som helst. 

Vi vet redan i dag att exempelvis många äldres intag av läkemedel­ inte fungerar speciellt bra. Upp mot tio procent av 80-åringarna har mer än tio läkemedel­ och upp mot var tredje inläggning på de svenska sjukhusen är delvis eller­ helt orsakad­ av läkemedels­intag. Kostnaderna för inläggningar relaterade­ till läke­medel uppskattas bara i Skåne till flera­ hundratals miljoner kronor avseende personer över 75 år. Sedan­ kan man lägga till de kostnader som kommunerna har i arbetet­ med rehabiliteringen efter­ sjukhusvistelsen.

Ett bra sätt att komma till rätta­ med detta är att behandlande läkare­ och en apotekare gemensamt sitter ner och går igenom alla läkemedel som den äldre har och vilka som kan sättas ut och negativt påverka den äldre. 

I region Skåne avsätter vi för 2012 resurser på detta.

En annan pussel­bit vore en förändrad förskrivningsrätt­.

Medan det råder stor enighet då det gäller läkemedels­genomgångar så är frågan om den fria förskrivningsrätten är närmast tabubelagd. Kostnaderna för läkemedel ökar dramatiskt­ i hela landet, samtidigt som nya och dyra medel hela­ tiden­ knackar på dörren. Här krävs en uppskärpning, så att kostnaderna inte­ ökar helt i onödan utan att vården blir bättre. 

Andra viktiga områden att titta­ på när det gäller den fria förskrivningsrätten är introduktionen av antibiotika och narkotiska­ läkemedel. Det finns redan i dag tecken på att denna förskrivning ser mycket olika ut över landet. En av anledningarna är troligen den fria förskrivningsrätten.

För framtiden är det också viktigt att den förskrivande läkaren har koppling till det betalande landstinget. Det behöver införas en så kallad arbetsplatskod, som ger grunden för förskrivningsrätten. Det finns ingen som helst rimlighet i att man på sin fritid eller efter sin pensionering får skriva ut alla typer av läkemedel.

Med dessa fakta i ryggsäcken så vill jag och de andra miljöpartistiska ombuden på Sveriges Kommuner­ och Landstings kongress ha en översyn av den fria förskrivningsrätten. Vi sätter­ patienten­ i centrum – frågan handlar om patientsäkerhet och på sikt förtroendet för hela vården. Ansvariga politiker och tjänstemän måste våga ta i den känsliga frågan om förskrivningsrätten. Vi är övertygade om att detta skulle stärka läkarnas uppdrag som patientföreträdare.

Anders Åkesson