ÅSIKT

Folket borde styra besluten – inte näringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

E Ekström, Attendo, skriver att äldreomsorgsmarknaden fungerar bra. Faktum är att trenden i omsorgssektorerna är att småskalig verksamhet köps upp av jättarna på marknaden, däribland Attendo. Exempelvis ägs 70 procent av de privata gruppbostäderna i dag av ett fåtal holdingbolag med säte i skatteparadis. Attendo har, förutom att vara inblandade i en rad vårdskandaler, ägnat sig åt avancerad skatteplanering och skatteflykt. De är i tvist med Skatteverket som vill upptaxera bolaget med flera hundra miljoner. Man kan ifrågasätta om det är vad våra skattemedel ska gå till.

Om man återinvesterar vinsten i verksamheten får brukarna det bättre. Det är en logisk självklarhet för de flesta. En översikt av studier på sjukvårdsområdet visar att krav på återinvestering av vinsten i princip alltid ger lägre dödlighet, bättre kvalitet och lägre kostnad än vinstdriven vård. Data från Sverige är bristfällig, men det vi vet är att de vinstdrivande verksamheterna har lägre bemanning och sämre utbildad personal.

Det blir ett problem när partierna och framför allt regeringen styrs av rådgivare som har starka privatekonomiska intressen av vinster i välfärden. Man riskerar att fungera som lobbyist för egna intressen i stället för fackman. Det gör att de politiska besluten styrs av näringen i stället för väljarna. Jag ser hellre att de 80 procent av svenskarna som vill återinvestera vinsten i välfärden får sin röst hörd.

Jonas Sjöstedt