Granska Reinfeldts roll i vapenaffären

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svenska freds: Dimridåerna fortfarande kvar efter Tolgfors avgång

VAD DÖLJER NI MER? Saudiaffären är inte över bara för att försvarsminister Sten Tolgfors avgår. Statsminister Fredrik Reinfeldts ansvar i affären måste också utredas, anser debattören.
VAD DÖLJER NI MER? Saudiaffären är inte över bara för att försvarsminister Sten Tolgfors avgår. Statsminister Fredrik Reinfeldts ansvar i affären måste också utredas, anser debattören.

Sten Tolgfors har avgått. Det blev ohållbart för regeringen att ha honom kvar. Desperat försökte man in i det sista gömma sig bakom uppgifter om sekretess och ”inga kommentarer”. Men planen sprack.

Saudivapenskandalen är inte ­ avklarad i och med Sten Tolgfors avgång. Tvärtom är det så att försvarsministerns avgång spär på misstankarna om att det kan finnas fler som är inblandade. Är Sten Tolgfors avgång ett sätt att rädda andras skinn?

Det är nämligen viktigt att komma ihåg att det ännu inte är ­någon som har tagit ansvar för skandalen med den planerade vapenfabriken i Saudiarabien. Det är viktigt att inte låta sig dribblas bort i regeringens finter i informationen till massmedia och allmänheten. Dimridåerna fortsätter.

Granskningen måste därför fortsätta. All fakta måste fram för att det ska kunna utredas vem som varit informerad och ansvarig. Vilka ytterligare brev har handelsminister Ewa Björling skickat till diktaturer? Har Fredrik Reinfeldt fattat andra ­regeringsbeslut om att bygga ­vapenfabriker i länder som brutalt slår ner människors krav på demokrati?

Det är nämligen här någonstans vi börjar närma oss själva grundproblemet. Huvudproblematiken är att Sverige, under den dåvarande Socialdemokratiska regeringen, valde att inleda ett militärt samarbete med en av världens grymmaste regimer. Det blev sedan inte bättre av att Alliansen valde att ta det ett steg längre och börja planera för en missilfabrik.

Regeringen har konsekvent hänvisat till de granskningar och utredningar som ska göras av Justitiekanslern, konstitutionsutskottet och av åklagare. De har betonat att det är så det fungerar i en demokratisk stat. Och så är det ju. Det är ett måste att affären får en ordentlig genomlysning.

Men det är nästan skrattretande hur man har vänt kappan efter vinden och åberopat demokratiska argument när det passat. Regeringen följer nämligen varken folkviljan eller de beslut som är fattade av Sveriges riksdag. Åtta av tio svenskar vill inte att Sverige ska beväpna diktaturer. Riksdagen beslutade förra året att vapenexporten till ickedemokratiska stater skulle skärpas. Sedan dess har exporten till diktaturer skenat i stället för att minska.

Det som Saudiaffären tagit fram i ljuset är ett systemfel och en stängdhet som inte borde få finnas i en demokrati. En sak är säker. Ansvariga har inte velat tala sanning om fakta kring Saudivapenskandalen. Beslut har fattats bakom stängda dörrar för att hindra insyn och granskning verkar medvetet ha använts i samförstånd mellan försvarsdepartementet och berörda myndigheter. Bulvanföretaget SSTI och valet att inte diarie­föra känsliga uppgifter är två exempel, och jag är övertygad om att det kommer att bli många fler.

Det militära samarbetet med Saudiarabien måste fortsätta granskas även efter ministerns avgång. Det vi nu har sett är förhoppningsvis bara början på den granskning av det ohållbara system inom vapen­exporten och försvarspolitiken som måste ändras.

Försvarspolitiken behöver en ny anda med mer av öppenhet och ansvarstagande där politiker och myndigheter inte kan skylla på varandra. Det behövs ett stopp för vapenexport till diktaturer. Och det måste gå att utkräva politiskt ansvar tidigare.

Problemet med svensk vapenexport och den stängdhet som omgärdar svensk försvarspolitik försvinner inte bara för att Sten Tolgfors har avgått.

Anna Ek

Publisert: