Oppositionen saknar idéerna för framtiden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alliansen: I kväll möter vi en splittrad opposition utan nya idéer

Allians i mataffären.
Allians i mataffären.

Ikväll är det dags för mandatperiodens första partiledardebatt med alla åtta partiledare i SVT:s Agenda. Alliansen har lotsat vårt land genom den största globala ekonomiska krisen sedan 30-talet. Idag finns det inget samlat politiskt alternativ till alliansregeringen.

För två år sedan presenterade de rödgröna sitt politiska program inför valet 2010. Gensvaret från väljarkåren var obefintligt. Alliansen fick ökat väljarstöd i valet och de rödgröna gick bakåt. Nu finns inte det rödgröna alternativet längre.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i sina respektive ekonomiska vårmotioner klart visat att man drar åt helt olika håll.

Socialdemokraterna presenterar mycket få egna politiska förslag. S har ändrat retorik med sin nya ledning, men står inte för något reellt politiskt nytänkande. Retoriken består till stor del av ordridåer där fördubblade arbetsgivaravgifter för unga kallas att vara "sparsam med skattebetalarnas pengar". Bland de förslag som finns märks kraftiga skattehöjningar på arbete som föreslås för att finansiera stora bidragshöjningar. Dessutom återanvänds förslag från den gamla S-politiken eller reformer som Alliansregeringen redan genomfört eller är på gång med.

Miljöpartiets höjda skatter skulle slå hårt mot både jobb och välfärd, inte minst på landsbygden. Med Miljöpartiets politik skulle det bli rejält mycket dyrare för vanligt folk att tanka bilen eller betala flygbiljetterna på semestern. Trots dessa skattehöjningar saknar Miljöpartiet realistisk finansiering av sina förslag. Det är glädjande att Miljöpartiet, till skillnad från de andra oppositionspartierna, nu ändrat sig och håller med om att Alliansens momssänkning på restaurang- och cateringtjänster är bra. Men oppositionen är inte enig om detta.

Vänsterpartiet lägger största kraften vid att höja skatter för företag och vanligt folk som arbetar. Sammanlagt innebär Vänsterpartiets förslag höjda skatter med över 76 miljarder kronor. De populära ROT- och RUT-avdragen ska enligt Vänsterpartiet slopas, trots att de skapar arbetstillfällen och gör tidigare svarta jobb vita. Vänsterpartiets ledning har gjort klart att de inte kommer att agera stödparti åt en socialdemokratisk regering och har dessutom ställt ultimativa krav för att ingå i en sådan.

Det finns dessutom ett annat orosmoln i oppositionspartiernas vårmotioner. Det handlar om att tumma på det finanspolitiska ramverk som lagt grunden för att Sverige kunnat klara sig så bra genom global finanskris och kunnat undvika skuldkris. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill inrätta nya mål och Vänsterpartiet vill slopa överskottsmålet och öppna för högre inflation. Detta är inte vad ekonomin och jobben i Sverige behöver i en turbulent tid.

Sverige har klarat sig väl genom den djupa ekonomiska krisen. Men vi i Alliansen är inte nöjda. Vi vill minska utanförskapet och arbetslösheten. Trösklarna in på arbetsmarknaden ska sänkas, inte höjas. Därför motsätter vi oss kraven på att höja skatten för att anställa unga, höja restaurangmomsen och slopa eller försämra RUT- och ROT-avdragen. Vi vill göra ytterligare ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser och fortsätta att stärka välfärden och ta socialt ansvar.

Det går att bedriva en aktiv reformpolitik utan att äventyra statsfinanserna. Detta kommer att vara tydligt i kvällens debatt när en enig Allians står mot en splittrad opposition.

Kent Persson

Nina Larsson

Michael Arthursson

Acko Ankarberg Johansson

Publisert: