Delad föräldraledighet är tvättäkta socialism

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kristdemokraterna: Sluta lägg er i familjernas vardagspussel, S

klåfingrigtFöräldrar vill bestämma själva hur de fördelar föräldraförsäkringen, skriver debattören. De vill inte att politikerna lägger sig i hur deras vardag ska fungera.
klåfingrigtFöräldrar vill bestämma själva hur de fördelar föräldraförsäkringen, skriver debattören. De vill inte att politikerna lägger sig i hur deras vardag ska fungera.

Att Socialdemokraternas nyvalde ledare, under en och samma helg förfäktar en ståndpunkt för att i nästa andetag säga något annat, skapar viss förvirring. Det handlar om familjen. Samhällets viktigaste gemenskap som alldeles för ofta hamnar i skottgluggen för ideologisk positionering. Nu gäller frågan om Stefan Löfven är villig att införa en tredje pappamånad eller om föräldrarna själva ska få bestämma hur de vill fördela föräldradagarna.

Löfven poängterar att man ska se över vilka möjligheter som finns för att få till ett mer jämlikt uttag av föräldraförsäkringen. Ett mer jämlikt uttag är väl ingen emot? Men tillvägagångssätten tål att diskuteras. I det på S-kongressen antagna Framtidskontraktet kan läsas att ”avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod. Ett sätt är att knyta en ytterligare månad inom föräldraförsäkringen till respektive förälder”.

Inte särskilt förvånade. Detta är tvättäkta socialism. Mer makt åt staten och mindre makt åt familjen. Inte kan väl unga moderna människor betros med rätten att välja? Men så kommer vi till det ambivalenta. För när det i söndagens Agenda påpekas att Löfven tidigare har sagt att han inte vill ha en ökad kvotering inför valrörelsen och reportern undrar om han har ändrat sig, eller om han tvingats ändra sig av kongressen, svarar parti­ledaren följande: ”Vi vet att barnfamiljer vill bestämma mycket i detta själv. De anser att det här är vår fråga. Och det måste vi faktiskt titta på, hur verkligheten ser ut. Men jag är lika besjälad av att vi ska ha en jämställd föräldraförsäkring, och ytterst så är det en individualiserad föräldraförsäkring som vi vill ha, på vägen dit en tre­delad föräldraförsäkring”.

Här har vi Löfvens dilemma. Han inser alltså att barnfamiljer vill bestämma själva samtidigt som han är bakbunden av en kongress som vill ha statlig styrning. Så nu ska Löfven titta på hur verkligheten ser ut. Bra! Det kan vi kristdemokrater hjälpa honom med.

När vi lät opinionsinstitutet Novus undersöka hur svenskarna ser på statlig styrning av föräldraledigheten, var beskedet entydigt. 84 procent anser att föräldrarna själva ska bestämma. Någon större skillnad mellan män och kvinnor finns inte, även om kvinnor tycks vara än mer skeptiska mot statlig styrning.

87 procent av kvinnorna vill låta familjerna bestämma själva, 82 procent av männen. Inte heller finns några större skillnader beroende på ålder, inkomst eller utbildningsnivå.

Sveriges barnfamiljer vill varken ha socialdemokrater, kommun­politiker eller riksdagsledamöter runt sina köksbord. Vardagslivets pussel lägger de bäst själva. Hur de delar upp föräldraförsäkringen, vilken barnomsorgsform som är bäst för barnen och vilken skola som är lämpligast är uteslutande familjernas ensak.

Det absurda i att fösa in familjer i en och samma statliga fålla är helt uppenbart för oss kristdemokrater. Vi ställer oss på tvärs mot all familjefientlighet. Vi kräver slopad tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Vi vill ge de föräldrar som vill stanna hemma lite längre med sina barn en barnomsorgspeng. Vi vill utöka antalet föräldraförsäkringsdagar och ge föräldrar rätt till tjänstledighet på heltid tills barnet fyller tre år. Vi vill ge alla mammor och pappor möjlighet till mer tid med sina barn.

Vi har satt oss in i familjernas verklighet. Frågan är om Socialdemokraterna någonsin vågar göra det?

Emma Henriksson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN