Rimligt att personer tvingas visa id i t-banan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik om Reva-projektet

Jag som liberal håller legalitetsprincipen högt. Genom demokratiska val väljer vi en riksdag som stiftar lagar. Om man tycker att polisens id-kontroller av personer som misstänks befinna sig i landet illegalt är kränkande, ska ansvaret landa där och i förlängningen hos svenska folket.

Jag är beredd att hålla med presidiet i Fria Moderata Studentförbundet om en sak: den svenska integrationspolitiken har misslyckats och behöver reformeras. Den ger inte möjlighet för nyanlända som kommer hit att snabbt komma in på arbetsmarknaden, och därigenom möta och inkluderas i samhället.

Det finns även indikationer på att den på ett tillfredsställande sätt inte är rättssäker, eftersom Migrationsverket med jämna mellanrum river upp beslut om utvisning efter kritik i medierna. Jag vill inte ha ett samhälle där den som skriker högst eller som har den mest makabra historien kan kringgå gällande lagstiftning.

Ivanov och Nilsson riktar kritik mot regeringens migrations­politik och specifikt rörande polisens ”integritetskränkande metoder”. När det gäller ett beslut om verkställighet kan jag tycka att det är en rimlig avvägning att personen tvingas visa id, eftersom det trots allt är ett myndighetsbeslut som fattats och där rätten att över­klaga finns.

Joanna Ljunggren

Vice ordförande Fria Moderata Studentföreningen Stockholm

Publisert: