ÅSIKT

SEX, MUSIK OCH HIV ...

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Felix König: Hultsfredsfestivalen största smittohärden för könssjukdomar hos unga

Foto: EIVIND VOGEL-RÖDIN
Foto: GUSTAV MÅRTENSSON
GLÖDHETA KÄNSLOR Festivaler, som den i Hultsfred, är frodiga spelplatser – för musik såväl som för romanser och deras mindre trevliga bieffekter.

Nu i helgen går den årliga Hultsfredsfestivalen av stapeln. Runt 30?000 ungdomar samlas i de småländska skogarna för att upptäcka ny musik, bli fulla och ligga med folk. Hultsfred är en institution i svensk ungdomskultur, och ett fantastiskt tillfälle att lära känna nya människor och ha roligt, och att njuta av sex. För det är ju det som är det fina med sex, att man kan njuta! Sex är kul, och sex gör att man mår bättre – och om man skyddar sig kan man ha ännu mer sex, och njuta ännu mer!

Men tyvärr handlar bakfyllan efter festivalen ofta om mer än att man druckit för mycket. Socialstyrelsen har identifierat Hultsfredsfestivalen som ett av de tillfällen under året då enskilt flest personer smittas av könssjukdomar.

RFSL Ungdom ser en lång rad strukturproblem när det handlar om synen på ungdomars sexualitet i Sverige. Att sexualundervisningen i skolan är otillräcklig är konstaterat sedan länge. Att de ungdomsmottagningar som finns inte besöks tillräckligt ofta är också konstaterat.

Och konstaterar också att när ungdomar väl får info om säkrare sex ligger fokus på hur man undviker att bli gravid. Fokus borde vara hur ens kropp fungerar, och hur man kan njuta så mycket som möjligt!

Det finns stora kunskapsluckor bland ungdomar, som gör att de skyddar sig i lägre utsträckning. På en festival är denna risk ännu större eftersom alkohol dessutom ofta är inblandat. Det är därför det behövs en insats på Hultsfredsfestivalen – både för ungdomarna som är där och för samhället i stort. Antalet nyinfekterade i hiv var 2007 högre än 80-talets rekordnivåer. Klamydia har ökat tio år i rad, och förra året smittades 46?000 personer!

Vi är oroliga för att Regeringen, som anslår medel för förebyggande arbete mot könssjukdomar (sti), och Socialstyrelsen, som fördelar medlen, inte tar de allvarliga siffrorna på allvar.

Den sexualupplysande och hiv/sti-preventiva verksamhet som bedrivits på festivaler runt om i landet tidigare år har fått kraftigt reducerade medel, vilket fått till följd att det inte kommer bedrivas en gedigen hiv/sti-prevention på Hultsfred, för första gången på sju år – trots dess nyckelroll i frågan om spridning av könssjukdomar.

Förebyggande arbete mot könssjukdomar, speciellt ungdomar, måste få kosta pengar – det krävs välutbildade informatörer, material och en ordentlig samordning. Det räcker inte att strössla ut kondomer. Satsningar på det som är det viktigaste, sexualundervisning i skolor och fler ungdomsmottagningar, lyser med sin frånvaro. Men inte heller satsningar på att rädda det som räddas kan, genom till exempel kondomkampanjer på festivaler, genomförs.

Vi är det enda ungdomsförbund i Sverige som arbetar aktivt med frågorna, och vi är mycket oroliga över utvecklingen. Vi kräver att ansvarig minister, Göran Hägglund, tar sitt ansvar i den här frågan och ser till att vi inte behöver stå vid sidan och se på när ungdomar smittas av könssjukdomar på Hultsfred ett år till!

Dagens debattör

Foto: LINNEA ORNSTEIN

Felix König

Förbundsordförande RFSL Ungdom, Stockholm.

Foto: LINNEA ORNSTEIN