Debatt

Göran Hägglund kränker flyktingbarns rättigheter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

I den strategi för ett barnvänligare Europa som socialminister Göran Hägglund (kd) lanserade i Aftonbladet (9 september) lyfter han fram fem områden för att stärka barns rättigheter. Ett rör speciellt utsatta barn, av vilka barn till flyktingar nämns vara i behov av särskilda insatser.

Hägglund skriver att han med denna strategi hoppas ”bidra till ett bättre och mänskligare samhälle” och undrar hur stora chanserna är att lyckas med det ”om vi inte gör allt som står i vår makt att skydda barnen”.

Dessa högtravande toner studsar hårt tillbaka mot kristdemokraternas partiledare. Kristdemokraterna har i regeringen nämligen – i direkt motsättning med sin tydliga profil i frågor som värnar familjen och mot den sin tidigare relativt starkt humanitära inriktning i flyktingfrågor – sanktionerat ett förslag som innebär en av de allvarligaste inskränkningar av rättigheterna för flyktingbarn och deras familjer som skett på många år.

Det handlar om att införa försörjningskrav för anhöriginvandring inom kärnfamiljen. För att ha rätt att få återförenas med sin närmaste familj – till exempel barn med sina föräldrar – i Sverige ska man kunna visa upp arbete eller annan försörjning och bostad.

Detta är mycket oroande. Förslaget kränker bestämmelser i såväl Europakonventionen som Barnkonventionen, och riskerar att barn kommer att hållas åtskilda från sina föräldrar i flera år. Om Göran Hägglund vill arbeta för att stärka barns rättigheter, har han som ansvarig barnminister, och förmodligen även som kristdemokrat, en hel del kvar att bevisa.

Kalle Larsson (v)

t f partisekreterare och

flyktingpolitisk talesman

Eva Olofsson (v)

barnpolitisk talesman

Publisert: