ÅSIKT

Muhammedbilder – en provokation

DEBATT

Tänk dig en elev i en klass som alltid skulle påpeka att någon har fula kläder och hävda denna uppfattning för att det är yttrandefrihet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Då skulle läraren, en bra sådan, gå in och säga att det är barnsligt och onödigt att säga så, och försöka agera för att sätt stopp för det beteendet. Samma psykologi som i det lilla finns också i det stora. Den påhoppade eleven accepterar nog inte yttrandefriheten som förklaring till den onödiga mobbningen. På samma sätt accepterar inte muslimerna den medvetna provokationen att publicera Muhammedbilder som något som regeringar ska försvara med yttrandefrihet som argument.

Att visa upp Muhammedbilder gör ingen nytta, försvarar inga mänskliga rättigheter och är inget viktigt inlägg i en pågående debatt, utan en provokation.

Jag är den förste som står upp för att yttrandefriheten ska försvaras. Att visa Muhammedbilder kan inte förbjudas.

Däremot kan stats- och regeringschefer, precis som den gode läraren, visa tydligt vad de tycker om en sådan onödig provokation.

När det handlar om Muhammedbilder som avbildas på samma sätt som i traditionell antisemitisk tradition, där judar framställs på ett negativt och kränkande sätt, så måste samhällsdebatten vara tydlig.

Sådana bilder kan inte accepteras. Att avbilda muslimen som terrorist eller gris är en kränkning av alla muslimer.

Vi har i Sverige en lag om hets mot folkgrupp, där religiösa, etniska grupper och även homo- och bisexuella skyddas från kränkning. Den är tydlig, men på senare tid har lagen urholkats av domslut och den allmänna debatten har börjat bli otydlig i sitt avståndstagande mot hets. Högsta domstolen ansåg att Åke Greens kränkning av homosexuella omfattas av lagen om hets mot folkgrupp, men de gissade spekulativt att det skulle strida mot Europakonventionen. HD:s dom har redan höjt ribban för vad som är acceptabelt.

När unga nazister delade ut homofobiska flygblad så friades de i hovrätten med hänvisning till HD:s Åke Green-dom. På en nazistdemonstration den 27 januari utfördes Hitlerhälsningar. Polisen ingrep inte, med hänvisning till att det inte var fråga om regelrätta Hitlerhälsningar utan endast något som liknade och förde tankarna till sådana.

Det är väldigt viktigt att vi ser till att intentionen bakom lagen om hets mot folkgrupp upprätthålls.

Vi ska skydda människor i våra minoriteter mot kränkning.

Det är också viktigt att kunskapen om muslimer och islamofobi höjs. Publiceringen av Muhammedbilderna, och den reaktion det har skapat, måste ses i ljuset av de starka islamofobiska strömningar som finns i Danmark.

Frågan är om stats- och regeringschefer vågar vara bra "lärare", och skicka signaler som tar hål på myten om ett krig mellan civilisationerna, och betonar människors lika värde och behovet av ömsesidig respekt och förståelse.

Yvonne Ruwaida (riksdagsledamot mp)