ÅSIKT

Politikerna måste sluta ge SD rätt

Debattören: De etablerade partierna bör sluta gå i SD:s spår – de delar ju inte ens samma värderingar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Före detta riksdagsledamot Sten Tolgfors kritiserar partierna för att anpassa sig efter Sverigedemokraterna.

DEBATT. Det sägs ibland att populismen växer oavsett vad partierna gör. Både avfärdande och anpassning har prövats. Men måste det vara så? Vilka faktorer behöver partierna utgå från?

Här är 15 steg för partierna att bekämpa populismen:

 1. Svartmåla aldrig
  I svärtan finns bara elände, i nyansen står lösningar att finna när beskrivningen är så precis att det framgår vad som behöver göras. En svart bild av Sverige skadar inte bara den politiske motståndaren, den träffar alla etablerade partier. Låt gråskala ersätta svärtan. Låna aldrig retorik från populismen.

 2. Avvisa apokalypsen
  Populismen är apokalyptisk, vi ska få känslan av att Sverige står inför de yttersta av dagar. När ändelsen -kris läggs till det ena politikområdet efter det andra bekräftas populismens världsbild. Det var tydligen så illa som de sa? SD får också möjlighet svära sig fria, de har ju inte regerat landet.

 3. Leverera reformer som löser samhällsproblem
  Populismen är reform-aversiv. Populismen vill kritisera andra, inte själv granskas. Den som utvecklar, driver och genomför reformer kommer att granskas och hållas ansvarig. Långsiktiga reformer krävs för att lösa de samhällsproblem som lockar människor till populismen. Uteblir reformer kommer missnöjet i samhället att öka.

 4. Var trogna era värderingar
  De stora partierna är i grunden reformpartier, även om reformtempot nu varit lågt en tid. Men partierna är som bäst då de balanserat beskriver hur situationen ser ut, arbetar fram förslag för att stärka utvecklingen och genomför dem. Då blir dessutom valrörelsen konstruktiv och kommer handla om konkreta förslag för att lösa konkreta problem. Politiken måste utgå från partiernas värderingar, vilket bygger tillit.

 5. Sök Sverige
  Beskrivningen av Sverige är stundom föråldrad och onyanserad. Den behöver uppdateras och få fler nyanser. Om inte alla delar av Sverige synliggörs, om människor känner sig bortglömda av de etablerade partierna finner SD näring i det. Sverige är både avsevärt bättre och mer problemtyngt än vad som berättas i dag.

 6. Lämna riksdagshuset
  Genom att de hålls osäkra om majoritetsförhållanden och hur omröstningar skall gå binds de etablerade partierna till Riksdagen. Då kan populismen med större framgång ge bilden av att finnas hos människor i vardagen och kunna peka på de övriga: ”Se där sitter de, etablissemangen, i Stockholm och bryr sig om varandra, men vi finns minsann här ute hos er.” Lämna inte SD ensamma utanför städerna.

 7. Se att ni är trollade
  Sociala medier används för att urholka de etablerade partiernas självbild och självkänsla. De åsikter som framkommer där skall inte avfärdas, för sociala medier ger rätt använda direktkontakt med väljarna. Men sociala medier används också för att kampanja sönder de stora partierna och ge intryck av opinioner som gynnar populismen. Vem ligger egentligen bakom de starka synpunkterna? Hur representativa är de för väljarna överlag?

 8. Kräv besked
  ”Jaha, ni vill samarbete med oss, säger ni? Exakt vad vill ni göra då? Hur ska det göras? Vad kostar det? Hur ska det finansieras? Förresten, de är här nu. Ja, jag vet att du inte vill det, men de är här nu. Så hur kan integrationen stärkas?”

 9. Se populismen som en strategisk motståndare
  Populismen har betraktats mest som kortsiktig och opportunistisk. Men den är tvärtom strategisk och långsiktig och har dessutom internationella band. SD avser försvaga Moderaterna och själva bli det stora partiet till höger i politiken. De agerar strategiskt för att försvaga Socialdemokraterna och ta arbetarväljare, som skett i andra länder.

 10. Se värderingskonflikten
  Höger-vänsterskalan är materialistisk. Den politiska konflikten med populismen är kulturellt och värderingsmässigt grundad. Det hjälper därför inte att trappa upp höger-vänsterkonflikten, som för att mobilisera egna väljare, eftersom den politiska konflikten nu ser annorlunda ut. Anpassning fungerar inte, för dit SD går kan inte de etablerade partierna gå. Värderingarna skiljer sig i grunden.

 11. Se nästa steg
  Då de etablerade partierna förändrar migrationspolitiken, men också om de skulle förändra sättet att tala om frågorna och andra människor, så förskjuts det politiska landskapet. SD öppnar då nya konflikter mot de etablerade partierna. Senast försökte SD öppna konflikt med särskilt socialdemokraterna om det svenska EU-medlemskapet. I andra länder drivs kritik mot abort, homosexuellas rättigheter och feminism, men också mot handel, vilket kan komma också i Sverige.

 12. Granska motståndaren
  Gå igenom politiken. Granska genomförbarheten. Granska effekterna för människor. Berätta om det så precist som möjligt. ”Du önskar förändring och ogillar de etablerade partierna? Då får du vara beredd på ett annat Sverige. Är du det?”

 13. Gör det som är välgrundat, inte det som är taktiskt
  Att förskjuta politiken för att minska SD fungerar inte, då flyttas bara konflikten. Risken är att sådana positionsförflyttningar legitimerar SD:s världsbild, utan att begränsa opinionsmässiga förluster. De seriösa partierna måste utveckla politiken baserat på egen analys och i enlighet med egna värderingar för att ge svar på samhällsproblemen.

 14. Politiskt ledarskap
  Ett politiskt ledarskap - som med kunskap om det som varit och insikt om det som nu behövs, som kan resonera med människor och ange en väg som bygger Sverige starkt och gemensamt för imorgon - är nödvändigt.

 15. Den stora valfrågan är gemensam
  Att värna den liberala demokratin, den koncensus om ramarna för demokratin som präglat Sverige i decennier, är valets viktigaste underliggande fråga. Den är gemensam för samtliga etablerade partier. Om det accepteras att någon grupp ovanifrån pekas ut och tillskrivs negativa egenskaper, så är det bara en tidsfråga innan fler grupper riskerar att göra det. Det är principgenombrottet som måste avfärdas. Ansvaret för demokratin är gemensamt.

Sten Tolgfors, tidigare statsråd och riksdagsledamot


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM