Klassa Wagnergruppen som terrororganisation

S, V och MP: Vår uppmaning till svenska regeringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2023-05-09 | Publicerad 2023-05-05

Den svenska regeringen måste ta initiativ till klassning av Wagnergruppen och övriga internationellt verkande ryska militära företag som terrororganisationer, skriver Peter Hultqvist, Håkan Svenneling och Emma Berginger. På bilden till vänster Wagnergruppens ledare Jevgenij Prigozjin med andra soldater ur gruppen.

DEBATT. Ryssland är ett land som måste betecknas som en internationell sponsor av terrorism. Det förhållandet blir mycket tydligt när verksamheten hos privata militära företag granskas.  

Dessa företag anlitar legosoldater för att genomföra regelrätta militära operationer som ligger i den ryska statens intresse. Den direkta kopplingen tydliggörs bland annat av det faktum att den så kallade Wagnergruppens huvudbas är förlagd till en GRU-bas i Krasnodar.

 

Sedan 2014 går det att konstatera att privata militära företag som Wagnergruppen, E.N.O.T. Cossaks , SlavCorps, ATK-group, Center R, MS Group, MAP och RSB Group har deltagit i militära operationer där övergrepp, mord och tortyr riktat mot både civilbefolkning som militär personal varit en del av resultatet.

Den typen av operationer har ägt rum i såväl Libyen, Syrien som Ukraina.

 

Förstörelse av kulturarv kopplat till såväl religiösa som kulturella objekt ingår i dessa företags ansvarsbörda. Företagen används också i nykoloniala syften i bland annat Afrika där betalning för att fullfölja säkerhetsavtal med olika regimer sker genom tillgång till naturtillgångar.

Slutsatsen är att dessa företag med uppdrag kopplade till ryska staten begår krigsbrott på andra länders territorier. Dessa företag visar ingen som helst respekt för internationell lag och rätt.

Utöver detta så finns en tydlig koppling till trafficking, smuggling av militär materiel och kulturföremål, penningtvätt och därmed vad som kan kallas för transnationell brottslighet.

 

De konventioner som kränks genom de ryska militära företagen är bland annat FN-stadgan, deklarationen om mänskliga rättigheter, deklarationen om försvar av mänskliga rättigheter, konventionen mot finansiering och understödjande av terrorism, konventionen om tortyr och grymhet, konventionen om inhuman behandling och bestraffning, respekten för krigets lagar och Genevekonventionen om behandling av krigsfångar.

Mot bakgrund av ovanstående så är det rimligt att beteckna Wagnergruppen och övriga internationellt aktiva ryska militära företagskonstellationer som terroristorganisationer.

Tidigare har USA stämplat Wagnergruppen som en internationell kriminell organisation. Länder som Polen, Estland, Lettland, Tjeckien och Litauen anser att Wagnergruppen borde terrorklassas av EU. Ukrainas parlament har också krävt internationell terrorklassning av Wagnergruppen och övriga nämnda ryska militära företag.

 

Nyligen har vi även nåtts av uttalanden från Wagnergruppens ledare Jevgenij Prigozjin om att man inte längre ska ta krigsfångar, utan att de ska skjutas på plats.

Legosoldater i gruppen har berättat om hur de getts order om att skjuta barn. De ukrainska myndigheterna följer kontinuerligt upp uppgifter av detta slag.

 

Sveriges röst om detta måste bli betydligt högre. EU och världssamfundet kan göra mycket mer för att tydligt stämpla detta konglomerat av företag och organisationer för vad de är – nämligen terrorister.

Den svenska regeringen måste ta initiativ till klassning av Wagnergruppen och övriga internationellt verkande ryska militära företag som terrororganisationer. För det är så verkligheten ser ut!


Peter Hultqvist, ordförande i riksdagens försvarsutskott (S)
Håkan Svenneling, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (V)
Emma Berginger, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen