Vem som helst ska inte få bli arbetsförmedlare

Moderaterna: Reformen av Arbetsförmedlingen riskerar leda till missbruk och fusk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna vill se en grundläggande reformering av Arbetsförmedlingen, där matchningsfunktionen öppnas upp för andra aktörer. Det finns många väl etablerade aktörer som skulle kunna bidra till en mer effektiv matchning än vad som sker i dag, sker Mats Green (M).
Moderaterna vill se en grundläggande reformering av Arbetsförmedlingen, där matchningsfunktionen öppnas upp för andra aktörer. Det finns många väl etablerade aktörer som skulle kunna bidra till en mer effektiv matchning än vad som sker i dag, sker Mats Green (M).

DEBATT. Arbetsförmedlingen behöver reformeras i grunden. Men en reformering behöver vara genomtänkt och ske gradvis, särskilt om vi samtidigt får en lågkonjunktur.

Den snabba och ogenomtänkta förändringen av Arbetsförmedlingen som regeringen och stödpartierna nu genomför saknar helt plan och riskerar att bli en experimentverkstad. Moderaterna är framför allt kritiska till såväl utformningen av reformen som den förhastade tidsplanen.

När det gäller utformningen är det framförallt låsningen om att hela reformen ska bygga på lagen om valfrihetssystem (LOV) vi är kritiska till.

Tidigare erfarenheter när det gäller LOV inom arbetsförmedlingstjänster, inte minst etableringslotsarna, har visat att det här är väldigt svårt att följa upp att varje utförare håller god kvalitet. Såväl den enskilde som samhället i stort vill självfallet att en arbetslös person lämnar arbetslöshet.

Men, att ensidigt bygga arbetsmarknadspolitiken på LOV innebär att man riskerar att undergräva fundamentet i en välfungerande arbetsmarknadspolitik, nämligen behovet av att ställa tydliga krav på den som är arbetslös.

Det ska inte, vilket är en stor risk med dagens reform, kunna bli valbart hur tydligt man omfattas av uppföljning och krav. Att ensidigt inkludera alla arbetslösa oavsett behov på den här premissen är ogenomtänkt och tar inte hänsyn till tidigare erfarenheter.

Moderaterna vill se en grundläggande reformering av Arbetsförmedlingen, där matchningsfunktionen öppnas upp för andra aktörer. Det finns många väl etablerade aktörer som skulle kunna bidra till en mer effektiv matchning än vad som sker i dag.

Samtidigt ska antalet aktörer inte vara fler än att det genom kontroll går att säkerställa att de tjänster som matchningsaktörerna erbjuder är effektiva.

Vem som helst ska inte kunna bli arbetsförmedlare. I en så här stor reform vill vi inte ha ett stort antal aktörer redan från början eftersom det riskerar att leda till missbruk och fusk.

Erfarenheterna visar att det tar lång tid för en sådan här reform att fungera på ett tillfredställande sätt. Vi ser därför att övergången till ett nytt system behöver göras successivt.

En viktig del i denna reformering är att resurserna behöver användas på ett bättre sätt. Detta inleddes i Moderaternas och Kristdemokraterna budget och det som gjordes var framför allt följande saker.

  • Förvaltningsanslaget minskades efter att ha ökat under många år av högkonjunktur. Att effektivisera arbetsmarknadspolitiken gör att det frigörs resurser till exempelvis tillväxt, polis och välfärd. Den största minskningen av anslagen var dessutom sådana som regeringen redan aviserat. Processen med att minska antalet kontor till följd av ett ökat fokus på digitalisering hade myndigheten dessutom redan inlett med den förra regeringens goda minne.
  • För det andra minskade anslagen till extratjänster. Extratjänsterna är en dyr subventionerad anställning, kostnaden för skattebetalarna är mer än hundra procent av vad anställningen egentligen skulle kosta och de kom att användas av den föregående regeringen för att putsa arbetslöshetsstatistiken.
  • För de tredje omfördelades resurser från arbetsmarknadsutbildningarna över till vuxenutbildningen. Arbetsmarknadsutbildningarna har, generellt sett, inte lett till att arbetslösa kommer ut i arbete i tillräckligt hög grad. Det beror framförallt på att arbetslöshetens sammansättning är sådan att många arbetslösa inte kan tillgodogöra sig utbildningarna. För att nå den målgruppen har vuxenutbildning visat sig vara mer effektivt.

Budgeten för 2019 var mycket lik den som Centerpartiet och Liberalerna haft i tidigare budgetar. Centerpartiet har dessutom ofta tagit åt sig äran för att vilja spara ännu mer än vad som gjordes i budgeten för 2019. Deras kritik är därför märklig. Särskilt då regeringen tillsammans med stödpartierna inte gjort några omfattande ökningar av anslagen under året.

Retoriken från regeringen och stödpartierna om att Arbetsförmedlingen har det svårt ekonomiskt går dessutom inte ihop med att myndigheten nu går med överskott.


Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE