Orättvisa villkor för privat äldreomsorg

Attendo: Varför ska IVO inte ställa samma krav på kommunal omsorg?

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det händer att vi blir ifrågasatta utifrån bara det faktum att vi är en privat aktör, när frågan om hur välfärden ska organiseras blossar upp, skriver debattörerna.
Foto: Jeppe Gustafsson/TT
Det händer att vi blir ifrågasatta utifrån bara det faktum att vi är en privat aktör, när frågan om hur välfärden ska organiseras blossar upp, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Vi vill ha lika villkor och kommuner som står upp för sina beslut! En trygg, säker och effektiv äldreomsorg. Det är vad vi alla önskar för oss och våra närstående. För att leva upp till det krävs ett gott samarbete mellan offentliga och privata aktörer och att kommunerna står upp för hur de organiserar sin välfärd. Även när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer med synpunkter och debatten hettar till.

Vi i Attendo har i de allra flesta fall ett mycket gott samarbete och erfarenhetsutbyte med de drygt 200 kommuner där vi driver verksamheter. Men det händer att vi blir ifrågasatta utifrån bara det faktum att vi är en privat aktör, när frågan om hur välfärden ska organiseras blossar upp.

För en tid sedan publicerades en artikel i Aftonbladet där Attendos nattbemanning i Linköping kritiserades. IVO kräver att bemanningen på natten ska utökas på Attendos boenden. Det som inte kommer fram i artikeln är att den bemanning som finns nattetid på våra boenden är i nivå med nattbemanningen på andra boenden i Linköping eller i Sverige i övrigt - hos såväl privata som kommunala utförare.

Detta är naturligtvis ingen nyhet för politiker och beställare i kommunerna. Det som skiljer är dock att kommunala verksamheter inte behöver tillstånd för att driva äldreboenden. IVO kan därför inte fatta tvingande beslut mot det som de tycker är låg bemanning i kommunala verksamheter. Detta är en stor och betydande skillnad mellan kommunalt och privat drivna verksamheter. En skillnad som enligt oss kan ha stor betydelse för verksamheternas kvalitet.

Vi tycker inte att det är rimligt att det är vi som utförare ensam måste förklara och försvara en för politiker och tjänstemän känd situation om bemanningen. Vi tycker förstås inte heller att det är rätt att vi som utförare ska ta den ekonomiska kostnaden för att öka bemanningen till krav som IVO ställer, när kommunen i avtalet med oss inte reglerar nattbemanningen, som i Linköping.

Det ska sägas att Leanlink, Linköpings kommunala bolag, deltar i samma upphandlingar som Attendo när verksamheter läggs ut på anbud. Vi vinner många av de upphandlingarna i konkurrens på bland annat kvalitet samt att IVOs granskningar av oss i övrigt har visat goda resultat.

Dessutom är Linköpings kommun överens med oss om hur vi ska bemöta IVOs utlåtanden om nattbemanningen – de har uppmuntrat oss att överklaga IVOs synpunkter. Med grund i detta tycker vi inte att kommunala politiker ska ge sken av något annat i mediala sammanhang, Attendo har bedrivit vård och omsorg i över 30 år.

Vi har varit föregångare för många av de normbildande förändringar som gjorts för att Sverige ska tillhöra de länder som har världens bästa omsorg. Våra verksamheter tillhör i många fall de som utnämns till att ha bäst kvalitet när verksamheter jämförs. Vi vet hur vi ska organisera för en trygg och säker omsorg – över dygnet och när behoven skiftar hos omsorgstagarna.

Vi vill sätta fokus på kvaliteten och utmaningarna i dagens och framtidens äldreomsorg. Vi önskar att alla parter kunde vara överens om att de resurser och ekonomiska medel som finns ska användas korrekt samt att privata och kommunala utförare ska verka på samma villkor. Därför undrar vi: är det rimligt att en myndighet ska kunna bortse från de faktiska behoven och ensidigt ställa krav på att privata utförare ska ha högre krav på sig än de offentliga?

Ammy Wehlin, vd Attendo Skandinavien
Christina Grell, regionchef Attendo Skandinavien


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE