Sveriges cancervård är ovärdig – korta köerna

Moderaterna: Med rätt politik kan Sverige knäcka cancern

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige kan och ska knäcka cancern. Men det kräver en politik som vågar prioritera de svåraste och viktigaste frågorna. Moderaterna är det alternativet i svensk politik, skriver Ulf Kristersson och Camilla Waltersson Grönvall (M).

Foto: Fredrik Wennerlund/TT
DEBATT

DEBATT. Var tionde minut får en person i Sverige cancer, och en av tre svenskar kommer under livets gång att få en cancerdiagnos. Alla känner vi någon som har drabbats. Det är ett tungt besked – och när det händer ska man känna sig trygg med att världens bästa vård väntar runt hörnet. Så ser det inte riktigt ut idag.

Trots att tusentals vårdanställda sliter från tidig morgon till sen kväll fortsätter de svenska cancerköerna att öka. Under den förra mandatperioden fördubblades vårdköerna till operation och behandling i specialistvården.

Ur statistiken talar tragiken:

  • Färre än hälften av alla kvinnor med bröstcancer får vård i tid.
  • Färre än hälften av alla män med prostatacancer får vård i tid.
  • En av fem kvinnor med livmoderhalscancer får vård i tid.
  • En av fyra med cancer i magen får vård i rätt tid.

Det här är inte värdigt det svenska välfärdssamhället. Moderaternas målsättning är tydlig. Vi har länge drivit på för att rusta upp svensk cancervård. Cancersjukdomarna ska förebyggas och tryckas tillbaka. På sikt måste vår ambition vara en nollvision: En av vår tids viktigaste uppgifter är att utrota cancern.

Sverige har goda förutsättningar för att ta nästa steg och utveckla den samlade svenska cancervården och forskningen. I det arbetet är en uppdaterad nationell strategi avgörande. Därför riktade Moderaterna skarp kritik mot regeringen när de drog in pengarna som Sveriges riksdag avsatt för en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. Inga nya besked har givits – tvärtom bekräftade regeringen med stödpartier förra veckan att man låter den gamla strategin rulla på.

Medicinska genombrott har skapat nya sätt att bota svårt sjuka patienter med tidigare obotliga sjukdomar. Vi vet nu mer om eftervård och rehabilitering. Och Sverige måste göra mer för att cancervården ska bli mer tillgänglig. Allt det här kan rädda liv.

Men det kräver att den nationella cancerstrategin uppdateras. Moderaterna föreslår därför nu sex steg till en ny uppdaterad nationell cancerstrategi:

1. Inför en vårdgaranti för cancerpatienter

Vårdgarantin måste utvecklas till att infatta de standardiserade vårdförloppen. Även cancervården behöver ingå i den nya kömiljard som nu ska tas fram. Tyvärr finns det inte med i det regeringen presenterat.

2. Vårdgaranti för eftervård

Rehabilitering och återbesök ska ingå i de standardiserade vårdförloppen. Patienterna måste också involveras i arbetet med att höja kvalitén och införandet av nya arbetssätt inom rehabilitering.

3. Stärk patienternas rättigheter

Den som är sjuk ska ha tydliga rättigheter, och om vård inte kan ges inom tidsgränsen ska patienterna ha rätt att vända sig till en annan vårdgivare. Det ska också utgå ersättning för merkostnad.

4. Tryck tillbaka cancerköerna

Moderaterna vill sätta upp riktlinjer för att 90 procent av alla som insjuknar i cancer ska vara utredda enligt ett standardiserat vårdförlopp senast 2022. Därtill ska 90 procent av de som ingår i ett standardiserat vårdförlopp få vård i tid. Det är en tydlig ambitionshöjning från dagens nivåer.

5. Mer information ger trygghet

Det behöver tas fram en digital kvalitetslista så att alla patienter och anhöriga ges möjlighet att jämföra väntetider och utförande inom den samlade cancervården. Alla ska ha möjlighet att välja vårdgivare inom slutenvården – i hela landet.

6. Stärk barncancervården

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Det inger hopp att många överlever men vården måste fortsatt utvecklas. Moderaterna vill ha ett särskilt fokus på barncancervården inom den nationella cancerstrategin. Det ska gå som en röd tråd från första kontakten till den viktiga eftervården.

Den 1 juli samlar Moderaterna några av Sveriges viktigaste röster inom cancervården för ett öppet seminarium under Almedalsveckan. Vi vill fortsätta samla in synpunkter från alla med erfarenhet – bra eller dålig – av den svenska cancervården.

Sverige kan och ska knäcka cancern. Men det kräver en politik som vågar prioritera de svåraste och viktigaste frågorna. Moderaterna är det alternativet i svensk politik.

Ulf Kristersson, partiledare (M)
Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN

Ulf Kristersson

Camilla Waltersson Grönvall

Vård & omsorg

Välfärd

Moderaterna

Cancer