Slapphänt på förvar för dem som ska utvisas

Debattören: Den som får nej på asylansökan ska återvända till sitt hemland

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att vi har en fungerande förvarsverksamhet, där det inte – som i dag – finns allvarliga brister i säkerheten, är avgörande. Med enkla medel kan regeringen förbättra säkerheten och återvändandet, skriver Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M).
Att vi har en fungerande förvarsverksamhet, där det inte – som i dag – finns allvarliga brister i säkerheten, är avgörande. Med enkla medel kan regeringen förbättra säkerheten och återvändandet, skriver Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M).

DEBATT. I helgen skedde ännu en rymning från ett förvar i Sverige. S+MP-regeringen har nonchalerat frågan om säkerheten på förvaren länge nog nu.

En förutsättning för en fungerande invandringspolitik och förtroendet för invandringspolitiken är att ett nej verkligen är ett nej. Den som får ett nej på asylansökan ska återvända till sitt hemland. Om en person inte återvänder till sitt hemland frivilligt måste myndigheterna gripa in. Men svenskt återvändandearbete har misslyckats.

Varje år avviker tusentals personer och går under jorden efter att ha nekats uppehållstillstånd. De blir en del av skuggsamhällen, som präglas av social utsatthet, illegalt arbete och brottslighet.

Förvarsverksamheten är en central del av återvändandet. Förvaren är låsta boenden som Migrationsverket ansvarar för. Den som vistas på förvar gör det i många fall i väntan på utvisning från Sverige. Det kan exempelvis handla om en person som har gått under jorden efter att ha fått nej på asylansökan men som sedan påträffats av polis.

Natten till i söndags rymde tolv personer från förvaret i Märsta utanför Stockholm efter att ha slagit sönder ett fönster. Det är dessvärre ingen engångshändelse. Återkommande sker rymningar från förvaren runt om i landet. Säkerheten uppvisar allvarliga brister, och personalen på förvaren vittnar om hur farliga föremål och droger enkelt kan smugglas in.

Det är uppenbart att S+MP-regeringen med ansvarig minister Morgan Johansson (S) allvarligt eftersatt säkerheten på förvaren. Det drabbar personal, intagna och svensk invandringspolitik. Det är till och med så att ansvarig myndighet – Migrationsverket – i en skarp skrivelse begärt att S+MP-regeringen ska agera. De begärde att personalen skulle få rätt att visitera personer som är intagna på förvaren och rätt att genomsöka deras rum. Skrivelsen överlämnades i november 2017 och myndigheten framhöll då att åtgärderna brådskade. Men konkreta åtgärder för förstärkt säkerhet på förvaren har lyst med sin frånvaro.

Detta är oacceptabelt. Vi Moderater har återkommande krävt en rad förändringar, men regeringspartierna har avslagit våra förslag. Det handlar till exempel om bättre möjlighet till kroppsvisitation och rätt att genomsöka rum – i likhet med vad Migrationsverket vill. Vi vill också att man ska kunna ställa krav på att besökare legitimerar sig.

Eftersom det med dagens lagstiftning saknas möjlighet för personalen att genomsöka bostadsrum på förvar, kan en stor del av förvarslokalerna inte kontrolleras. Det i sin tur försvårar självklart möjligheten för personalen att upprätthålla ordning och säkerhet.

I samtliga våra grannländer – Norge, Finland och Danmark – finns möjlighet för personalen att kontrollera bostadsrum på förvar av säkerhetsskäl. Det är minst sagt märkligt att Sverige gång på gång måste framstå som slapphänt.

Moderaterna driver på för en väl fungerande återvändandepolitik, där den som får avslag på asylansökan rent faktiskt lämnar landet. Att vi har en fungerande förvarsverksamhet, där det inte – som i dag – finns allvarliga brister i säkerheten, är avgörande. Med enkla medel kan regeringen förbättra säkerheten och återvändandet. Så fort de lägger förslag på det kommer vi att rösta ja.


Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE