Unga sexutnyttjas på statliga ungdomshem

Debattörerna: Erbjuds droger av personalen i utbyte mot sex

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Linda var femton år när hon placerades på SiS första gången. Hon säger att det är vanligt att personal erbjuder cigaretter och droger mot sex. "Jag har erbjudits droger mot sex på alla tre SiS-hem som jag varit på". Hon är en av ungdomarna som intervjuats i en rapport om statliga ungdomshem av Olle Eriksson och Jonas Klinteberg, Skyddsvärnet. Bilden på flickan är en genrebild.
Linda var femton år när hon placerades på SiS första gången. Hon säger att det är vanligt att personal erbjuder cigaretter och droger mot sex. "Jag har erbjudits droger mot sex på alla tre SiS-hem som jag varit på". Hon är en av ungdomarna som intervjuats i en rapport om statliga ungdomshem av Olle Eriksson och Jonas Klinteberg, Skyddsvärnet. Bilden på flickan är en genrebild.

DEBATT. Det förekommer att unga i samhällets tvångsvård utnyttjas sexuellt av personal på statliga ungdomshem. Ungdomar har berättat för oss om personal som utsatt dem för allt ifrån våldtäkter till sexuella ofredanden. Dessa berättelser måste tas på allvar.

Vi som skriver den här debattartikeln har under drygt fem års tid arbetat med unga LVU- och LSU-placerade på ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).

Unga i samhällets tvångsvård tillhör samhällets mest utsatta grupp. De lever med psykisk ohälsa, trauman och missbruk. Att befinna sig i en låst miljö och då utsättas av övergrepp från samma personal som ska hjälpa, riskerar att öka den psykiska ohälsan än mer och urholka tilliten till samhällets institutioner och vuxenvärlden.

Under det senaste året har flera ungdomar kontaktat oss och berättat om övergrepp som de utsatts för på SiS ungdomshem.

Under våren har vi samlat in vittnesmål från barn och unga till en rapport som släpps torsdagen den 11 juni. Under arbetet med rapporten har vi pratat med omkring 25 ungdomar, varav ungefär hälften har sett eller upplevt sexuella trakasserier eller övergrepp på statliga ungdomshem. Vi menar att dessa berättelser bör tas på största allvar.

Vi har pratat med ungdomar som berättat om hur personal kommit med sexuella förslag och kommentarer. Ungdomarna har även berättat om att de utsatts för våldtäkter och att de fått cigaretter och droger mot sex.

Linda var femton år när hon placerades på SiS första gången. Hon säger att det är vanligt att personal erbjuder cigaretter och droger mot sex.

"Jag har erbjudits droger mot sex på alla tre SiS-hem som jag varit på".

René, 18 år, säger att hon erbjöds Tramadol i utbyte mot en lap dance av en manlig personal.

"Jag skulle få behandling för att sluta sälja sex, men de köpte mig i stället och någon behandling har jag aldrig fått".

Nadja som i dag är tjugo år berättar att hon varit placerad på SiS under sju års tid och att sexuella trakasserier från personal är vanligt.

"När man nämner det till chefen, så känns det inte som att de lyssnar alls, ens ord är ingenting emot personalens ord".

Vi kan inte dra några slutsatser om hur vanligt förekommande problemet är. Men vi kan konstatera att detta förekommer. Vittnesmålen från våra ungdomar stärks också av anmälningar och domar från de senaste åren som vi tagit del av.

Vi har tagit del av anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). I anmälningarna larmar bland annat personal om SiS-hem som genomsyras av en ”osund flicksyn” och att personal tar ungdomar på rumpan och brösten vid visitation och nedläggning. Både i vittnesmålen och Ivo-anmälningar finns även berättelser om pojkar som utsätts.

Från ett ungdomshem inkommer anmälningar till Ivo under ett års tid där ungdomar, anhöriga och personal larmar om att personal utnyttjar intagna sexuellt och bland annat erbjuder droger mot sex.

Vår rapport visar att Statens institutionsstyrelse, Inspektionen för vård och omsorg och justitieombudsmannen brister i sina rutiner vad gäller att upptäcka och förebygga övergrepp.

Tillsammans med våra ungdomar har vi utarbetat ett par förslag på förändringar.

Vi föreslår bland annat:

  • Att alla som arbetar med dessa unga tar ungdomars vittnesmål om övergrepp och trakasserier på största allvar, och att SiS i varje enskilt fall gör en intern utredning på samma sätt som när personal utsätts för trakasserier. Det handlar om en arbetsmiljöfråga oavsett om det handlar om anställda eller klienter.
  • Utbilda all personal på ungdomshemmen kring sexuella övergrepp och traumamedvetenhet.
  • Öka medvetenheten kring att även pojkar utsätts.
  • Anställ personal som är utbildad för att arbeta med ungdomar inom tvångsvården.
  • På flickavdelningar, där många har en bakgrund av övergrepp, bör det arbeta mestadels kvinnlig personal.
  • Många övergrepp sker när personal är ensam med ungdomar. Se därför över rutiner vid utevistelser och vård i enskildhet.
  • Både Ivo och JO måste börja ställa frågor om övergrepp och trakasserier under sina inspektioner. Ställer man inga frågor får man inga svar.

Vi hoppas att vi tillsammans med berörda myndigheter kan arbeta för att stärka skyddet för dessa unga som är samhällets mest utsatta.

Förövare finns där ungdomar finns. Det gäller i hela samhället. På SiS där ungdomarna är inlåsta, är de också extra utsatta.


Olle Eriksson och Jonas Klinteberg, projektledare i Skyddsvärnets projekt Ung inlåst, finansierat av Arvsfonden


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE