Vi stoppar regeringens höjda avgifter på el

M, KD och L: Förslaget löser inte Sveriges omfattande elproblem

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

M, KD och L är överens om att fälla regeringens förslag om att höja elkundernas räkningar. Regeringen behöver återkomma med ett nytt förslag som säkerställer investeringar i elnäten som på riktigt löser Sveriges omfattande elproblem, skriver de tre partiernas energipolitiska talespersoner.
M, KD och L är överens om att fälla regeringens förslag om att höja elkundernas räkningar. Regeringen behöver återkomma med ett nytt förslag som säkerställer investeringar i elnäten som på riktigt löser Sveriges omfattande elproblem, skriver de tre partiernas energipolitiska talespersoner.

DEBATT. På mindre än ett år har Sveriges elförsörjning varit i kraftig gungning flera gånger. För ett år sedan tvingades flera företag i Skåne och Stockholm att ställa in omfattande investeringar och nybyggnationer.

Anledningen var att det inte fanns tillräcklig tillgång till el. Tusentals jobb riskerades och Sveriges rykte som ett företagarvänligt land drogs i smutsen. Situationen löstes genom ett snabbt hoplappat krispaket från regeringens sida.

I somras var det dags igen. Då ledde den bristande tillgången till el i Skåne och Västra Götaland att elproducenterna tvingades elda med olja och gas för att säkerställa regionens elförsörjning. Staten tvingades även spendera miljonbelopp på att återstarta en kärnkraftsreaktor tidigare än beräknat.

Så här kan vi inte ha det i Sverige. Den här typen av brister i elsystemet leder till dyra och ogenomtänkta krisåtgärder. Att vi dessutom tvingas elda med fossila bränslen är ett kraftigt bakslag för vårt klimatarbete.

Företag och hushåll måste kunna räkna med en trygg elförsörjning. Det är en hygienfaktor för ett modernt samhälle. Men då krävs krafttag från politiken. Det måste vara slut på dyra krisutryckningar som slår hårt mot både hushåll och företag, som i slutändan får stå för notan – antingen på elräkningen eller i deklarationen.

Sverige måste tillbaka till att vara ett land som kan dra nytta av ett elsystem med hög trygghet, extremt låga utsläpp och låga elpriser. Vårt elsystem är bra, men allt oftare väcks frågan om vi kan lita på det elsystem vi har i dag.

För att lösa problemen måste främst tre åtgärder sjösättas i närtid:

1. Utvärdera de spretiga krispaketen

Regeringens krispaket som sjösattes för att lösa elproblemen i Skåne och Stockholm måste utvärderas. Gjorde man rätt? Hur mycket fick skattebetalarna och elkunderna betala? Fanns andra och bättre lösningar?

Så sent som förra veckan sa Energimarknadsinspektionen att Sverige kan få nya, allvarliga elproblem i Malmö, Västerås, Uppsala och Arvidsjaur. Vi kan inte bara sitta ner och vänta på nya elkriser och sedan göra en kopia av tidigare akuta lösningar. Åtgärderna ska vara rätta och effektiva.

2. Fäll regeringens förslag att höja elkundernas räkningar

Regeringens förslag som ger elnätsföretagen högre intäkter måste avslås. Förslaget innebär att elnätsföretag ska kunna höja kundernas avgifter kraftigt med argumentet att mer pengar ska investeras i elnäten.

Investeringar i elnäten behövs. Men problemet är att regeringen ger företagen pengar utan att några egentliga krav ställs på att nödvändiga investeringar genomförs. Tvärtom är flera kritiker tydliga med att vissa energiföretag kan öka kostnaderna utan att de investerar mer pengar. Därmed faller hela poängen med regeringens förslag.

Våra partier är därför överens om att fälla regeringens förslag och ställa konkreta och tidsatta krav på att regeringen återkommer med ett nytt förslag som säkerställer investeringar i elnäten som på riktigt löser Sveriges omfattande elproblem.

3. Inled ett arbete för framtidens elnät

Nu måste ett arbete inledas för att säkra en trygg elförsörjningen. Situationer som i Skåne och Stockholm ska inte få hända igen. Ska saker ändras måste förslag tas fram, remitteras och beslutas. Sådant tar tid. Trots det har regeringen inte gjort något förberedande arbete under de sista två åren. Det är faktiskt helt ofattbart. 

Våra partier har tidigare presenterat flera, gemensamma energipolitiska förslag. Att behålla kärnkraft vid Ringhals är ett av de viktigaste. Att det är viktig såg vi inte minst i somras när kärnkraft behövde snabbstartas för att elsystemet skulle fungera.

Nu vill vi gemensamt ta fler nya steg för att både hushåll och företag ska kunna få den trygga elförsörjning de förtjänar. Att fälla regeringens missriktade förslag som inte leder till investeringar i elnäten är ett första steg. Tillsammans kommer vi fortsätta driva på för en ny inriktning på energipolitiken under den här mandatperioden.


Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson (M)
Camilla Brodin, energipolitisk talesperson (KD)
Arman Teimouri, energipolitisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE