Kvinnorna tog steget – vågar vi följa efter?

Debattörerna: Männen hindrar halva befolkningen att nå sin fulla potential

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Robert Egnell och Gary Barker: Kvinnor över hela världen har tagit det modigaste steget att bryta tystnaden genom #MeToo. Nu är frågan vad vi gör med den informationen för att skapa jämställda samhällen.
Robert Egnell och Gary Barker: Kvinnor över hela världen har tagit det modigaste steget att bryta tystnaden genom #MeToo. Nu är frågan vad vi gör med den informationen för att skapa jämställda samhällen.

DEBATT. #MeToo har bekräftat att sexuellt våld och trakasserier har påverkat, begränsat eller förstört livet för ett svindlande antal kvinnor i Sverige och globalt.

De modiga vittnesmålen varierar enormt men det finns en gemensam faktor – män som förövare.

Samma sak gäller oftast samhälleligt våld generellt – vi män och våra föreställningar om manlighet är problemet. Det är dags för oss män att göra upp med oss själva och varandra. Att inte säga ifrån är att vara en del av problemet.

Låt oss börja med att vara tydliga - detta är inte ett försök att kapa en rörelse som handlar om kvinnors upplevelser av sexuella trakasserier och våld. #MeToo berör dock oss alla!

Trots att vi i vardagen jobbar med jämställdhetsfrågor och vet att sexuella trakasserier förekommer i alla delar av samhället, är vi chockerade övar att så många kvinnor vittnar om olika former av övergrepp. Det faktum att det bakom varje offer finns en förövare - en man - är också fruktansvärt. Det är otänkbart att alla dessa övergrepp skulle ha begåtts av enskilda ”rötägg. Det måste i stället ses som ett övergripande samhälleligt problem som vittnar om problematiska könsroller och maktordningar.

Vad vi pratar om är en form av strukturellt våld som skapar ett förtryck vilket hindrar halva befolkningen att nå sin fulla potential.

Under många årtionden har feminismen uppmanat kvinnor att ta för sig mer - att bryta sig loss ur traditionella könsroller.

Det går inte att komma ifrån att det mod som #MeToo visar på sätt och vis är ett tecken på stora framgångar i jämställdhetskampen. Det som inte har problematiserats tillräckligt är mansrollen!

De som stöder idén om ett jämställt samhälle kan inte bara stilla sitta och förlita sig på kvinnor ensamma ska stå för förändringen. Vi män måste utmana våra normer och könsroller minst lika mycket som kvinnorna gör - inte minst när vi har en existerande kultur och syn på manlighet som alldeles uppenbart leder till våld och trakasserier, övergrepp och övertramp.

Här är därför några tankar om vad män kan göra här och nu:

1. Börja med att lyssna på kvinnor.

Kvinnor delar nu sina berättelser - allt ifrån på 140 tecken till omfattande detaljer om trakasserier och övergrepp. Som man behöver du inte göra mer än att lyssna och visa ditt stöd. Ifrågasätt inte. Tolka inte. Försök inte att "lösa problemet". Börja helt enkelt med att lyssna!

2. Prata med andra pojkar och män om #MeToo.

Prata om var gränser går, hur pojkar och män bör förhålla sig till flickor och kvinnor och även andra män. #MeToo är en möjlighet för män att prata med varandra om det faktum att kvinnors upplevelser av övergrepp är närmast universella och vad män kan göra åt det.

Har du söner, fundera över när samtalen om gränser och acceptabelt beteende kan börja. Något som slagit mig är hur många av vittnesmålen som refererar till händelser i väldigt unga år - det är inte acceptabelt och det visar att det sätt vi uppfostrar pojkar på inte fungerar. Använd därför #MeToo som ett tillfälle att förespråka långsiktiga utbildnings- och förebyggande insatser i skolor, i hemmet och på arbetsplatser.

Pojkar och flickor, och naturligtvis även män och kvinnor, behöver lära sig om samtycke, sexualitet och respekt på öppna, ärliga sätt. Betydande förändring sker genom att nöta frågorna under en längre tid, institutionella budskap om förebyggande och omfattande utbildning för både personal och chefer. Det är aldrig för sent att ta initiativ och börja.

3. Var inte tyst vittne.

Att inte säga ifrån är att vara en del av övergreppskulturen. Många av de män som menar sig ha ett fläckfritt förflutet när det gäller trakasserier har ändå bevittnat bekanta eller obekanta som går över gränsen.

Att bita sig i läppen och hålla tyst på mötet där de sexistiska skämten dras är inte ok. Den australiske armégeneralen David Morrison sa det på ett fantastiskt sätt: ”The standard you walk past is the standard you accept”.

Det kommer alltid att vara obehagligt för oss att ifrågasätta andra män, särskilt när det är en vän, en medarbetare eller till och med en släkting.

Dessutom är ju vi män ofta smärtsamt medvetna om det latenta våld som så många män besitter. Massor av andra män bevittnade eller visste vad Harvey Weinstein och de utpekade svenska mediemännen och många, många andra gjorde men sa ingenting. Ta ställning och säg ifrån - även om det sätter dig i fara. Det är ändå inte på
långt när obehagligare eller farligare än den vardag kvinnor upplever.

4. Slutligen, engagera dig för jämställdhet.

Vi har fantastiska organisationer i Sverige som jobbar för jämställdhet och kvinnors rättigheter - Kvinna till kvinna, Operation1325 med flera. Titta gärna också på organisationer som jobbar mer specifikt med män och manlighet: Män för jämställdhet, Promundo, MenEngage, och Sonke Gender Justice bara för att nämna några. De gör fantastiskt arbete för att påverka och förändra här hemma och ute i världen.

De universella övergreppen mot kvinnor som #MeToo vittnar om är vidriga och fullständigt oacceptabla.

Alldeles för länge har det funnits en tyst acceptans av dessa problem. Kvinnor över hela världen och i vår omedelbara närhet har redan tagit det modigaste steget att bryta tystnaden. Nu är frågan vad vi gör med den informationen för att skapa jämställda samhällen fria från våld och övergrepp?

Ansvaret vilar på oss alla - att problematisera våra egna normer och beteenden, att stå upp mot andras övergrepp och att jobba långsiktigt för genuin förändring av föråldrade och skadliga könsroller. Det är bara att sätta igång!


Robert Egnell, professor i ledarskap vid Försvarshögskolan och chefredaktör för nätmagasinet Mänsklig Säkerhet
Gary Barker, chef för organisationen Promundo med PhD i barn- och ungdomsvetenskap från Loyola University, Chicago.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE