Ni sabbar för alla som behöver rimlig hyra

Peter Eriksson: Moderaterna vill skära i statligt stöd som sänker bopriserna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Peter Eriksson: M vill skära i statliga stöd till bostadsbyggande. Det innebär att man drar undan mattan för de som är beroende av att hitta ett boende med rimliga hyror.
Peter Eriksson: M vill skära i statliga stöd till bostadsbyggande. Det innebär att man drar undan mattan för de som är beroende av att hitta ett boende med rimliga hyror.

DEBATT. Det byggs bostäder i en takt som är den högsta på flera decennier. I år påbörjas över 73 000 bostäder att byggas. Men bostadsbristen är stor. Boverket visar att vi behöver bygga 600 000 bostäder till 2025. Efter en lång period som präglats av passivitet och för lågt byggande måste vi nu arbeta för att hålla uppe dagens höga nivå framöver.

Men alla verkar inte vara överens om detta. Moderaterna vill återigen skära i statliga stöd till bostadsbyggande. Över fem miljarder ska sparas. I stället ska marknaden själv lösa bostadsbristen.

Det innebär att man i ett slag drar undan mattan för de som är beroende av att hitta ett boende med rimliga hyror.

Den senaste M-ledda regeringen såg på när bostadsbristen förvärrades. Följden blev att priserna skenade och att trångboddheten ökade. Lägg därtill att Alliansen höjde flyttskatten vilket förvärrade situationen på bostadsmarknaden.

Sedan jag tillträdde har prioriteringen varit att få kommunerna att kunna ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Det är kommuners ansvar att se till att det finns bostäder åt alla. Jag vill inte ändra denna ordning. Men staten kan både stödja, stimulera och pressa på. Det har vi som regering gjort och vi ser nu resultatet i form av ett kraftigt ökat bostadsbyggande i hela Sverige. Enskilda får bostäder, kommuner känner framtidstro och svensk ekonomi stärks vilket kommer alla till del.

Regeringen har ändrat regler för att korta planprocessen, infört byggbonus till kommuner, ger statligt stöd till nya hyresrätter med rimlig hyresnivå, stöd till svensk industriell bostadsbyggnation och gett ny instruktion till länsstyrelserna att främja bostadsbyggnation.

Åtgärder som varit viktiga för framgången. En annan viktig del för att få fart på byggandet har varit SABO:s kombohusupphandling och nu även SKL:s upphandling som ger allmännyttiga bostadsbolag och kommuner bättre förutsättningar att starta nybyggnation av flerbostadshus.

Nyligen presenterade det statliga bolaget Akademiska hus att de börjar bygga bostäder för framförallt studenter. Fram till 2026 kan 28 000 bostäder byggas till följd av regeringens nya ägardirektiv till bolaget.

En stor del av de nya bostäderna har de senaste åren kommit till i form av dyra bostadsrätter. Det blir nu allt tydligare att de stora behoven framöver handlar om att byggindustrin måste skifta över till att bygga fler hyresrätter med lägre hyresnivåer. Vi måste kunna bygga bostäder åt alla.

Den goda nyheten är att det är fullt möjligt. De som använder de statliga investeringsstöden har visat att det ger en rejäl effekt i form av en hyresrabatt på upp till flera tusen kronor per månad.

I dag byggs nya hyresrätter där hyran för en trea på 66 kvm i Tyresös allmännytta är cirka 8 000 kronor per månad, en tvåa på 55 kvm i Alingsåshems nybyggnation har en hyra på 6 600 kronor per månad och en etta på 35 kvm hos Mimer AB i Västerås landar på 4 600 kronor per månad.

Fram till sista september i år har 10 000 lägenheter beviljats regeringens investeringsstöd, en satsning som Moderaterna vill ta bort. Utan det statliga stödet minskar byggandet och hyrorna blir flera tusen kronor högre.

Ett problem är att byggkostnaderna är höga i Sverige. Därför är det intressant att se att just nu pågår en modernisering av bostadsbyggandet där svensk träråvara och industriell utveckling innebär att nya flerbostadshus kan byggas till betydligt lägre kostnader med hög kvalitet, lägre klimatpåverkan och i snabbare takt. Vi ska fortsätta att stödja denna utveckling som både skapar jobb i hela landet och nya exportmöjligheter.

Moderaterna vill återgå till en passiv bostadspolitik där politiken avsäger sig allt ansvar. En politik som bara handlar om avreglering.

De verkar inte ha lärt sig av sitt tidigare misslyckande. Får de chansen igen så leder det tyvärr till stopp i byggande och att bostadsbristen blir permanent.


Peter Eriksson


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE