Våldet vinner mark – och otryggheten ökar

Debattören: Bristen på poliser hindrar människor från att leva fritt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kristoffer Tamsons skriver att otryggheten ökar till följd av brist på poliser, särskilt i och omkring t-banan: ”Våldet vinner mark och tecken finns på att narkotikan riskerar breda ut sig i Stockholms tunnelbana efter att tidigare ha tryckts tillbaka. ”
Foto: TT
Kristoffer Tamsons skriver att otryggheten ökar till följd av brist på poliser, särskilt i och omkring t-banan: ”Våldet vinner mark och tecken finns på att narkotikan riskerar breda ut sig i Stockholms tunnelbana efter att tidigare ha tryckts tillbaka. ”

DEBATT. Var tredje dag lämnar en polis in polisbrickan i Stockholms län. Totalt är poliserna i dag nästan 250 färre än 2015. Detta rapporterades det om nyligen och inget tyder heller på att utvecklingen är i avtagande. Tvärtom. Uppgifter om poliser utan tillräckliga resurser duggar tätt.

Den allt tydligare polisbristen är allvarlig och bekräftar bilden av ett samhälle på väg åt fel håll. För en snabbt växande storstadsregion som Stockholm riskerar polisens kris därtill snabbt att bli en allvarlig trygghetskris.

När brottsbekämpande myndigheter upplevs dra sig tillbaka, fylls tomrummet snabbt av andra. Klotter och skadegörelse breder ut sig. Därefter följer allt grövre gärningar. Detta med konsekvenser för människors möjligheter att kunna leva i frihet från våld, brott och droger. Vi ser redan nu tecken på en sådan utveckling.

Polisbristen tvingar fram ett väktarsamhälle, där privata och offentliga aktörer själva måste lösa tryggheten med exempelvis ordningsvakter och väktare.

Bara i Stockholms kollektivtrafik har vi under de senaste åren ökat de egna trygghetsinsatserna med en tredjedel, till över 200 miljoner kronor. Då inte som ett komplement till ett fungerande rättsväsende, utan för att parera avsaknaden av detsamma.

I ett samhälle som inte mår bra växer otryggheten. Den söker sig till offentliga miljöer och platser där människor möts. Att kollektivtrafiken är extra utsatt är väl känt. Om detta kan många städer i vår omvärld vittna. New York på 1980-talet är ett talande exempel. 

Nu ser vi åter hur skadegörare och småbrottslingar som tjuvåkare prövar gränserna. Våldet vinner mark och tecken finns på att narkotikan riskerar breda ut sig i Stockholms tunnelbana efter att tidigare ha tryckts tillbaka.

Enligt rapporter är otryggheten i kollektivtrafiken som störst då människor är på väg till och från våra tunnelbanestationer. 

Vi kommer nu att göra ytterligare satsningar för att bekämpa otrygghetens krafter. I ett första steg med cirka 20 miljoner kronor för fler trygghetskameror, ordningsvakter, väktare, trygghetsvärdar och biljettkontroller. Våra insatser kan dock aldrig ersätta en regelrätt polisiär närvaro. Vi för i dag en ojämn kamp mot klockan. Den är ohållbar i längden om inte något görs för fler poliser, ökad polisiär närvaro och andra insatser för att förstärka brottsbekämpningen.

Vi har presenterat en rad förslag på lösningar för att underlätta och stödja rättsvårdande myndigheters arbete. Trygghetskameror vid entréerna till stationer och vid större knutpunkter, fler trygghetsenheter och en återupprättad tunnelbanepolis. Allt detta står och faller dock med frågan om polisens resurser.

Ett samhälles anständighet börjar och slutar med om människor kan leva sina liv i trygghet, fria från våld och brott.

Det kräver en politik som ser till att prioritera resurser till rättsväsende och polis. I dag ser vi hur politiken brister i detta samhällskontraktets mest grundläggande löfte. Det håller inte längre. Nu är det hög tid att återupprätta polisen. Det måste bli en av nästa års stora valfrågor.


Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd vid Stockholms läns landsting (M) och styrelseordförande för SL


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE